Valberedningen


Sektionen drivs till stor del av engagerade studenter som sitter på förtroendeposter, exempelvis medlemmar i Styret,SNY och ordföranden i utskott. Det är valberedningens uppgift att söka, intervjua och nominera passande kandidater för de förtroendeposter som ska väljas in på vinter-, vår- och höstmöten.

Vi annonserar ut sökperioder då du kan söka, eller nominera någon, till en post.  Vi intervjuar sedan alla som är intresserade och presenterar vårt val till posten på aktuellt sektionsmöte där medlemmarna väljer vem som ska sitta på posten. 

Vid frågor eller funderingar, hör av dig till oss på:
kontakt.valberedning@ysektionen.se 

Hälsningar
Valberedningen 23/24
Nicoline Lübstorf
David Feuk
Joar Nykvist
Louise Ramebäck
Daniel Söderström


Hur går det till att söka en förtroendepost?

1.Sökperiod

Valberedningen anordnar en sökperiod, där man har möjlighet att söka eller nominera någon till de förtroendeposter som ska väljas in under det aktuella mötet. Kontinuerligt under sökperioden och strax efter så kommer valberedningen att maila alla som blivit nominerade för att höra om personen i fråga är intresserad. Det är alltså inget krav att komma på intervjun, utan har då chansen att tacka nej. De som tackar ja och de som själva ansökt kommer sedan att få boka in en intervjutid.

För att söka eller nominera en förtroendepost, klicka här

2. Intervju

Under intervjun så kommer representanter från valberedningen att ställa frågor som tagits fram utifrån varje enskild post. Några saker som kan vara bra att tänka på inför intervjun är

  • Läs på om posten. Information vad som gäller om förtroendeposterna som väljs in på Vintermötet hittar du här.
  • Ta kontakt med någon som har suttit eller sitter på posten för att få en bättre uppfattning om vad som krävs för den posten.
  • Va inte nervös, det är okej att tänka efter innan du svarar! Va dig själv!

Efter alla intervjuer så väljer Valberedningen vem de vill nominera till posten, och tar sedan kontakt med de som har blivit intervjuade och meddelar om dom har blivit nominerade eller inte. Har man inte blivit nominerad kan man redan då säga att man vill motkandidera valberedningens nominering. 

4. Innan mötet

Valberedningens nominering presenteras senast fem dagar före mötet i ett dokument på Y-sektionens hemsida. För att motkandideringar ska presenteras i personvalsdokumentet måste de ha tagit kontakt med valberedningen innan dess. 

Vill du motkandidera så ska du maila eller på annat sätt kontakta valberedningen senast 2 dagar innan vintermötet. Om en post är vakantsatt så kan man motkandidera på mötet.

5. Mötet

Det är på mötet som beslutet om vem som ska väljas sker. Valberedningen presenterar sin nominering till posten med en motivering, sedan presenteras eventuella motkandideringar. De som kandiderar för posten får presentera sig och svara på frågor från mötet en i taget. När alla kandidater har fått presentera sig så tar mötet ett beslut om vem som väljs.


Senast ändrad: 30 november 2023 22:21 av Axel.
Öppnad av 2193 användare sedan 25 maj 2022.