Vårmötet

Intendent 

Intendent är en post med väldigt varierande arbete. Mycket tid har gått åt att göra vad som anses som huvuduppgifter, såsom att underhålla sektionens prylar, sälja prylar, köpa in och sälja overaller med mera. Utöver det så kan man göra lite vad man känner för. Under verksamhetsåret 16/17 har en del tid lagts på att strukturera om vårt förråd, A15, så att det inte är lika mycket kaos där. Ibland sitter intendenten även med som ledamot i styrelsen (som den nuvarande Intendenten gör), vilket gör att posten blir ännu mer varierande.

Som intendent är man dessutom ordförande för ett litet utskott som kallas YMV (Y-sektionens MaterielVerk). Det kan vara en riktig utmaning att fylla utskottet då det inte syns så mycket som andra utskott.

Sammanfattningsvis så behöver man vara beredd på att dra igång arbetet redan innan sommaren börjar, då det tar lång tid för overallerna att komma.

Intendent passar dig som

 • Är en driven person som gillar att få saker gjorda.
 • Är social och utåtriktad.
 • Är strukturerad och ordningsam

Vid frågor och funderingar, kontakta David Rotander, Intendent 21/22, på: intendent@ysektionen.se  


Yvetteordförande

Som Yvetteordförande är den huvudsakliga uppgiften att planera och ha övergriplig koll över alla arrangemang som Yvette ska ha under året. Det blir denna person som kommer att få dra i alla trådarna, det vill säga som delegerar ut allt arbete som ska göras inför varje arrangemang. Det gäller alltså att personen är ordningsam, strukturerad och är villig på att lägga ned mycket tid. Som ordförande får man även välja ut sin egen grupp som man kommer att arbeta med under året, vilket är jättekul! Man kommer även att sitta med i kansliet samt är med i en grupp med alla ordförande från andra damföreningar som under årets gång träffas och planerar eventuella samarbeten. Det bästa med arbetet är nog alla vännerna som man får under tiden både inom sektionen samt utanför, och givetvis syftet man arbetar för: öka sammanhållningen mellan alla tjejer på Y-sektionen!

Yvetteordförande passar dig som

 • Tycker om att ha mycket ansvar och kan hantera ansvar bra.
 • Är strukturerad och ordningsam
 • Är social och omtänksam.

Vid frågor och funderingar, kontakta Lisa Olsson, Yvetteordförande 21/22, på: yvetteordf@ysektionen.se  


Aktivitetsansvarig 

Som Aktivitetsansvarig så har du uppgiften att tillsammans med ditt utskott AktU arrangera event för sektionens medlemmar. Exakt vilka event som ska genomföras får du och ditt utskott i stor utsträckning avgöra själva, det finns dock en hel del klassiker som kan rekommenderas. En bra målsättning är att försöka nå ut till så många av sektionens medlemmar som möjligt, och det kan därmed vara bra att genomföra olika arrangemang av olika karaktär, förslagsvis en mix av spelevent, sportevent, ful/fin-sittning samt eventuellt något annorlunda och nytänkande.

Det vardagliga arbetet som ordförande innebär att du kommer att ha möten med ditt utskott, som vanligtvis innebär ett lunchmöte i veckan, samt möten med kansliet (som även du sitter med i), vilket även det vanligtvis innebär ett lunchmöte varje vecka. Dessutom så kommer du behöva lägga ner ytterligare ett antal timmar varje vecka, men hur mycket arbetsbörda det innebär varierar en hel del från vecka till vecka, ofta med en hel del uppoffringar före, under samt efter event. Men om du känner att du vill bli nästa Aktivitetsansvarig så tveka inte att söka, det är kul!

Aktivitetsansvarig passar dig som:

 • Är driven och vågar ta initiativ.
 • Gillar att ha många bollar i luften.
 • Är flexibel och bra på att hantera olika situationer.

Vid frågor och funderingar, kontakta Mattis Wendel, Aktivitetsansvarig 21/22, på: aktuordf@ysektionen.se 

 

Marknadsföringsansvarig

Som Marknadsföringsansvarig ansvarar du tillsammans med ditt utskott för att marknadsföra Y-sektionens utbildningar mot gymnasieelever och andra potentiella sökande. Du sitter med i Y-sektionens kansli, samarbetar med andra marknadsföringsansvariga på LiTH och ansvarar för Y-sektionens Marknadsföringsutskott, MafU. Du ska tillsammans med ditt utskott se till att Y-sektionen är representerad på närliggande mässor riktade till potentiella sökande. Även hemmissionering är en viktig del i marknadsföringen av Y-sektionen, och det är ditt och ditt utskotts jobb att få iväg folk på detta. Du bör även se till att all information riktad till potentiella sökande på Y-sektionens hemsida är uppdaterad. De senaste åren har MafU drivit mentorskapsprogrammet för nya studenter. MafU ansvarar även för En dag på Y, där gymnasieelever bjuds hit för en heldag med info, labbar och annat kul. Utöver detta så är posten som Ordförande för Marknadsföringsutskottet ganska fri och du har stor möjlighet att driva egna projekt samt hitta på nya, kreativa sätt att locka hit potentiella Y:are.


Marknadsföringsansvarig passar dig som

 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är social, utåtriktad och har lätt att få kontakt med andra människor.
 • Vågar ta initiativ och vara drivande.

Vid frågor och funderingar, kontakta Elin Djerf, Marknadsföringsansvarig 21/22, på: ordforande@mafu.ysektionen.se 

 

Näringslivsansvarig

Som Näringslivsansvarig åtar man sig ett stort ansvar. Sponsmål ska uppnås och arrangemang ska anordnas. En del av detta går att uppfylla genom att följa upp tidigare samarbeten som sektionen haft, men många nya kontrakt skrivs under åren och det är inte alltid så många samarbeten som fortgår under längre tider, vilket man lätt kan tro. Det är just detta som gör det så kul att vara ordförande för Näringslivsutskottet eftersom varje år aldrig är sig likt och man har mycket stort spelrum att göra det man själv vill. Därav är det viktigt att vara alert och nyfiken på nya företag. Att träffa ett företag är som att gå på en dejt - antingen klickar det eller så klickar det inte. Det stora ansvaret är att ta hand om NärU, Näringslivsutskottet, som det gäller att på bästa möjliga sätt leda arbetet för. Allt som allt innefattar posten ett ansvarsfullt arbete som sätter ens färdigheter inom både ledarskap och professionellt nätverkande på prov.

Näringslivsansvarig passar dig som

 • Är driven och vågar ta initativ.
 • Är strukturerad, flexibel och nyfiken.
 • Har pondus och skinn på näsan.
 • Är organiserad och bra på att hålla många bollar i luften. 
Vid frågor och funderingar, kontakta Ludvig Roth, Ordförande för Näringslivsutskottet 21/22, på: naru.ordforande@ysektionen.se 

 

Alumniansvarig 

Som Alumniansvarig ansvarar du för ditt utskotts arbete flyter på som det ska. Det finns vissa traditioner, men också väldigt mycket utrymme för att styra vad man vill att utskottet ska syssla med. Det är ett utskott där det handlar väldigt mycket om att knyta kontakter och föra samman personer, både alumner med varandra och alumner med studenter. Som utskottsordförande får du även sitta med i Linteks alumniråd och vårt härliga kansli här på sektionen. Även det centrala LiU-Alumn-systemet håller på att utvecklas och förbättras så du kommer att befinna dig mitt i många utvecklingsskeden. 

 Alumniansvarig passar dig som
 • Är strukturerad och nytänkande.
 • Är flexibel och bra på att hantera olika situationer.
 • Gillar att ha många bollar i luften.
Vid frågor och funderingar, kontakta Carl Steen, Alumniansvarig 21/22 på: ordforande@alumny.ysektionen.se 

Ordförande för Y-bandet

Som ordförande för Y-bandet är du sektionens ambassadör för vår musikaliska talang! Du ser till att rekrytera ett grymt gäng av musiktokiga Y:are och har yttersta ansvaret för er verksamhet, ser till att ni repar, håller i möten och ni får betalt för era åtaganden. Med hjälp från bandet är ni aktiva marknadsförare av varumärket, och jagar kontinuerligt nya spelningar under hela verksamhetsåret. Frukten av ert hårda arbete får ni smaka när ni står på stora scenen i kårallen och levererar förstklassig underhållning, kanske gör ni även som tidigare år och åker på turné utanför Linköping?

Y-bandet har endast existerat sedan 2016 så era händer är fria att göra det bästa av året framför er, och det är ditt ansvar som ordförande att det blir bra. Som nyligen införd i kansliet ser du även till att aktivt engagera dig inom sektionens interna affärer, deltar på kanslimöten, sektionsaktivas, sektionsmöten och ser till att representera sektionen utåt. 

Vi söker dig som är:
 • Utåtriktad
 • Driven och engagerad
 • Har erfarenhet inom något instrument eller sjunger
Om du har frågor om rollen som 'ordförande för Y-bandet' når du oss på vår facebook-sida [Y-bandet]
eller mejlar Linus Laurell, Ordförande för Y-bandet 21/22 på: ybandet@ysektionen.se 

Pubansvarig 

Som Pubansvarig går arbetet ut på att planera tillsammans med pubutskottet (PubU) Y-sektionens pubar. Pubarna hålls fem till sex gånger per termin och som ordförande får du vara med och boka när pubarna ska vara. De flesta pubarna planeras tillsammas med ett annat utskott där PubU har ansvaret för att granska budget, sköta kassa, alkohol, försäljning och städ. Som ordförande är det du som samordnar kontakten mellan PubU och de utskott som är med och arrangerar puben samt sköter kontakten med DA.

PubU sköter sin budgetering själva och budgetarna behöver inte granskas av styret, i och med detta är det viktigt att ha bra koll på budgetgranskning och kunna ta ett visst ekenomonisk ansvar för PubU. Som ordförande för PubU är du även medlem i kansliet vilket innebär att man medverkar på kanslimötena samt är styret och övriga utskott behjälpliga. 

Pubansvarig passar dig som
 • Är social och utåtriktad.
 • Tycker om att ha mycket ansvar.
 • Är bra på att hantera stressiga situationer.
Vid frågor och funderingar, kontakta Johannes Nyhlén, Pubansvarig 21/22, på: pubutskottsordforande@ysektionen.se 

Webmaster

Y-sektionens Webmaster leder Webbgruppen, som har hand om Y-sektionens hemsida och datorer. Vi ser till att hemsidan fungerar och uppdateras, löser problem och skriver kod för nya funktioner. Webmastern sammankallar möten och ser till att arbetet fungerar. Denne ser också till att kommunikationen mellan sektionen och Webbgruppen fungerar. Webbgruppen sköter också sektionens server där hemsidan ligger. Som Webmaster behöver du kunna kommunicera med andra och ha en del tekniskt kunnande. Det är inte krav på några extrema datorfärdigheter eller förkunskaper, det viktiga är att se till att arbetet i webbgruppen fungerar samt att man kan ta sig an problem och lösa dem. Problemlösningsförmåga och en vilja att lära sig är mycket viktigare än förkunskaper.

Webmaster passar dig som 
 • Har ett stort intresse för problemlösning och programmering.
 • Gillar att spendera mycket tid framför datorn.
 • Är kreativ och initiativtagande.
Vid frågor och funderingar, kontakta Tiger Kylesten, Webmaster 21/22, på: webmaster@ysektionen.se 

Revisor

Som revisor granskar man det arbetet som styrelsen och kassörerna gör. Detta innebär i praktiken främst två saker: 

Att granska de budgetar och beslut som styrelsen godkänner, så att de följer reglerna för sektionen (och Sveriges lagar). Detta betyder att du som revisor sitter med på styrelsemöten och granskar budgetar precis som styrelsen, så att allt ser okej ut utifrån regler och lagar.

Att granska bokföringen gjord av kassörerna. Alltså att kontrollera att den är gjord på rätt sätt så att intäkter/utgifter stämmer överens med kontoutdrag etc. samt att den följer de budgetar som är satta.

Det är en hel del att titta igenom, men å andra sidan går det relativt snabbt jämfört med själva bokföringen. Som revisor behöver (får) du inte ändra någon bokföring på egen hand, utan säger bara åt kassörerna vad de ska göra. Därför tar det inte så mycket tid i jämförelse med bokföringen. Det räcker med ett par timmar i månaden för att ligga i fas med vad kassörerna gör.

Revisor passar dig som
 • Har ett stort intresse för ekonomiskt arbete.
 • Är noggrann.
 • Har lite erfarenhet av bokföring.
Vid frågor och funderingar, kontakta Emil Säll och Hilma Karlsson, Revisorer 21/22, på: emisa182@student.liu.se och hilka588@student.liu.se 
 

Revisorssuppleant

Som revisorssuppleant finns du där som reserv för revisorerna. Om en revisor av någon anledning inte kan utföra sitt arbete så kallas du som revisorssuppleant in i revisorns ställe.
Som revisor är ditt uppdrag att granska styret och utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet inom Y-sektionen. Ditt främsta uppdrag att sätta käppar i hjulen för eventuellt fiffel från Y-styrets sida.

Revisorssuppleant är något för dig som:
 • Är noggrann.
 • Är systematisk.
 • Har lite erfarenhet av bokföring.
Vid frågor och funderingar, kontakta Valberedningen på:
kontakt.valberedning@ysektionen.se

Senast ändrad: 7 september 2022 09:40 av Patrik.
Öppnad av 361 användare.