Alumniutskottet

Alumniutskottet arbetar med att binda samman det som är med det som varit, och det som varit med det som kommer att bli. AlumnYs främsta uppgift är att skapa kontakt mellan nuvarande studenter och före detta studenter (alumner). Dessa kontakter fyller en väldigt viktig funktion där nuvarande studenter får inblick i vad som väntar dem efter examen, men öppnar även upp möjligheter till jobb och exjobb. För att skapa denna möjlighet till interaktion så arbetar utskottet bland annat med: Mentorskapsprogrammet, alumnipubar, profilföreläsningar, heltidssittningen och utskick av nyhetsbrev till alumner.

För att komma i kontakt med AlumnY är du välkommen att mejla
Carl Steen, ordförande 21/22, på ordforande@alumny.ysektionen.se
Adam Roos, klipp och klistra 21/22, på klippochklistra@alumny.ysektionen.se
Amanda Falk, inspirationskväll 21/22, på inspirationskvall@alumny.ysektionen.se
Benjamin Nossbring, stör en ingenjör 21/22, på storeningenjor@alumny.ysektionen.se
Emil Koverberg, PR 21/22, på pr@alumny.ysektionen.se
Jonathan Börjesson, profilföreläsning 21/22, på profilforelasning@alumny.ysektionen.se
Kristos Qiqi, mentorskapsprogram 21/22, på mentorskapsprogrammet@alumny.ysektionen.se
Ludvig Sjölund, pub 21/22, på pub@alumny.ysektionen.se
Oscar Holm, heltidsdagen 21/22, på heltidsdagen@alumny.ysektionen.se


Senast ändrad: 13 mars 2022 21:07 av Carl.