Alumniutskottet

alumny-logga

Alumniutskottet arbetar med att binda samman det som är med det som varit, och det som varit med det som kommer att bli. AlumnYs främsta uppgift är att skapa kontakt mellan nuvarande studenter och före detta studenter (alumner). Dessa kontakter fyller en väldigt viktig funktion där nuvarande studenter får inblick i vad som väntar dem efter examen, men öppnar även upp möjligheter till jobb och exjobb. För att skapa denna möjlighet till interaktion så arbetar utskottet bland annat med: Mentorskapsprogrammet, alumnipubar, profilföreläsningar, heltidssittningen och utskick av nyhetsbrev till alumner.

För att komma i kontakt med AlumnY är du välkommen att mejla
Elin Kidell Löwstedt, ordförande 20/21, på alumnyordf@ysektionen.se.


Senast ändrad: 25 september 2020 14:53 av Michael.