Studienämnden


Studienämnden, eller SNY som vi oftast kallas, bedriver studie- och arbetsmiljöbevakningen på Y-sektionens program, och jobbar med att förbättra Y-teknologernas utbildningssituation samt studiemiljö. 

Vi är länken mellan studenterna och de som bestämmer om Y-sektionens program och kurser.

Representanter från SNY sitter med i EF-nämnden (programnämnden för elektronik fysik och matematik) vilket är det organ där alla beslut om Y-sektionens utbildningar tas. Vi sitter även med i programplanegruppen där besluten inför EF-nämndens möten diskuteras. 

Efter varje läsperiod utvärderar vi även alla nyligen slutförda kurser tillsammans med klass- och profilrepresentanterna samt examinatorer. Detta är för att framföra sektionsmedlemmarnas åsikter om kurserna, så de kan förbättras till nästa års studenter. 

EF-nämnden, programplanegruppen och kursernas examinatorer vill veta vad vi studenter tycker och tänker och lyssnar på de åsikter som vi framför. Ju fler som tycker till desto bättre!

Vi ansvarar även för Y-arens Guide till Galaxen, eller Guiden som den också kallas. Denna existerar för att hjälpa sektionens studenter att hitta information kring kurser man kan läsa på Y-, Yi- och µ-programmen, där kan man också hitta värdefulla tips från äldre studenter och examinatorer. Guiden innehåller också gott om allmän information som kan vara studenten till hjälp.

Har du några frågor, funderingar eller ideér som du vill dela med dig av? Då kan du maila oss på sny@ysektionen.se  

Samuel Erickson
Ordförande Studienämnden 21/22
Email: snordf@ysektionen.se


Senast ändrad: 7 juli 2021 11:05 av Samuel.
Etiketter: SNY Studienämnden 20/21