IntU


IntU är det utskottet på Y-sektionen som jobbar med olika internationella frågor. Vårt mål är att få fler Y:are att studera och jobba utomlands, samt ge en möjlighet för Y-are lära känna sina internationella klasskamrater. 

Detta gör vi genom att ge information om möjligheter för att åka på utbyte, inspirera till att åka på utbyte samt anordna olika aktiviteter med både Y:are, våra masterstudenter och utbytesstudenter. 

Vi är det utskottet som tar hand om våra masterstudenter och anordnar deras "Welcome Week" där vi introducerar de till Campus och ger de möjlighet att lära känna varandra. IntU is the International 

---

IntU is the International Association of the Y Section which works as a bridge between International and Swedish students. Our goal is to inspire Y students to go on exchange, work abroad and make them get to know our international students. 

We do this through giving information about exchange studies, inspire them to go on exchange and organize events where both Y students, our masterstudents and exchangestudents can meet.

We are the association of the Y Section that takes care of our masterstudents under their "Welcome Week" where we introduce them to our Campus and let them get to know each other. 

If you have any questions please contact
Leah Houles
IntU President 23/24
president@intu.ysektionen.se

Senast ändrad: 28 september 2023 14:12 av Leah.
Öppnad av 394 användare.
Etiketter: utskott utbyte