Arbetsmiljöarbetet

Vad är arbetsmiljö?

Under studietiden har arbetsmiljön en viktig roll för att studiekvaliteten ska vara så bra som möjligt. Alla studenter har möjlighet att tycka till om arbetsmiljön och man kan påverka den på flera sätt. Man brukar prata om två typer av arbetsmiljö på LiU; den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Båda är lika viktiga för att en student ska trivas på campus.

Den fysiska arbetsmiljön innefattar det som rent praktiskt behövs för att en student ska plugga bekvämt på campus. Det kan exempelvis vara trasiga möbler, mikron som inte fungerar, skyltar som pekar fel, you name it. Det kan även vara salsatmosfär, som dålig ventilation eller dåligt ljus.

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar allt annat som påverkar studietiden. Om kurserna exempelvis är för svåra, för otydliga eller andra organisatoriska ärenden kan man kontakta ett arbetsmiljöombud. Om man har blivit kränkt, diskriminerad osv. kan man även rapportera det till arbetsmiljöombudet. Det kan exempelvis vara konflikter studenter emellan, studenter och personal eller annat.

Vad gör ett arbetsmiljöombud?

Arbetsmiljöombud (AMO) fungerar som en länk mellan studenter och universitetet. Varje sektion i universitetet har minst ett AMO som hanterar olika studentärenden gällande arbetsmiljön. Alla arbetsmiljöombud inom ett campus har s.k arbetsmiljöråd (i folkmun AMO-råd) tillsammans med de centrala arbetsmiljöombuden i kårerna (CAMO), i campus Valla är det LinTek och StuFF.

Varje AMO har tystnadsplikt, vilket betyder att det som studenter berättar för AMO stannar mellan dem om inte studenten vill ta det vidare. Man får alltid kontakta AMO om man har någon fråga eller om man vill rapportera något. Man kan självklart fånga tag i oss på campus, mejla oss, telegrafera, röksignalera, ringa, you name it! Om ni vill göra det anonymt finns det även en kanal för er.

LiU:s felanmälan: felanmalan.liu.se
Anonym klagomur: Länk

Ta hand om er!
Puss o krAMO <3
   
Malin Lundmark & Simon Ek
Arbetsmiljöombud Y-sektionen 23/24
amo@ysektionen.se

Senast ändrad: 7 november 2023 12:45 av Malin.
Öppnad av 637 användare sedan 25 maj 2022.
Etiketter: AMO arbetsmiljö