Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

ISY

Profilansvarig

Per-Erik Forssén

Huvudområden

Elektroteknik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Kunskaper inom området dator – bild efterfrågas av många företag och organisationer, ett flertal av dem i Linköping. Tillämpningarna ligger ofta inom det medicinska området, men det finns ett flertal företag och organisationer som behöver profilkompetensen inom så vitt skilda områden som rymd- och satellitteknik,väg- och trafikteknik, produktionsteknik, avsyning, säkerhet, bildsensorer, underhållning, spel och media.

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2020
Profilföreläsning 2021
Profilföreläsning 2022
Profilföreläsning 2022

Beskrivning

Profilerna SBB på D/IT- och Y-programmen vänder sig till dig som är intresserad av området DATOR – BILD. I profilerna tas denna kombination upp från ett flertal olika synvinklar: Bildalstrande sensorer

Hur skapas en bild i en digital kamera och hur kommer bilden in i datorn? Hur fungerar en kamera för infrarött ljus? Hur kan en datortomograf skapa en bild av ett tvärsnitt i kroppen? Vad är en avståndskamera?

Grafik och visualisering

Hur kan en dator skapa en bild, t.ex. en som på ett realistiskt sätt visar ett rum, en utomhusmiljö, eller t.o.m. levande varelser? Hur kan komplexa fysikaliska fenomen åsådliggöras baserade på meteorologiska data eller mätningar på atomnivå? Hur konstrueras programvara för datorspel?

Bildkodning

Hur kan en bild med en miljon bildpunkter lagras i en fil som bara är på 50 kbyte? Vad är jpeg-bilder egentligen för något, och hur fungerar mp3 när det gäller ljud?

Seende datorer

Hur kan en dator lära sig att läsa bokstäver eller hitta objekt i en bild? Hur går det till att räkna antalet celler i en bild taget genom ett mikroskop, eller att mäta avståndet till ett föremål i en stereobild?

Tillämpningar

Kunskaper inom området DATOR – BILD efterfrågas av ett antal företag och organisationer, ett flertal av dem i Linköping. Tillämpningarna ligger ofta inom det medicinska området, men det finns ett flertal företag och organisationer som behöver profilkompetensen inom så vitt skilda områden som rymd- och satellitteknik, väg- och trafikteknik, produktionsteknik, avsyning, säkerhet, bildsensorer, underhållning, spel och media.

Ett annat sätt att motivera en specialisering som denna profil innebär är att konstatera att kameror blir allt mindre och billigare och därmed vanligare i vår vardag, de finns i våra mobiltelefoner, i våra datorer, i trafiken, och i ökad omfattning överallt där människor rör sig. Samtidigt blir kamerorna mer och mer avancerade och kan användas i allt fler tillämpningar för att mäta, avläsa eller detektera. Exempelvis, kan det handla om att mäta volymen av ett organ i kroppen, avläsa en registreringsskylt på en bil eller detektera att en person går in genom en dörr. Samtidigt har datorhårdvara blivit mindre, billigare och snabbare varför mer och mer avancerade beräkningsproblem går att lösa i standardplattformar som PC eller mobiltelefoner. Denna profil är skräddarsydd för att arbeta med de beräkningsproblem som uppstår i detta möte mellan bilder och datorer.

Informations- och bildbehandling har en mycket stark ställning vid LiTH, både inom utbildning och forskning. En betydande del av verksamheten vid institutionen för systemteknik utgörs av utvecklingen av effektiva metoder för hantering av olika typer av en- eller flerdimensionell information, t.ex. bilder och bildsekvenser.

Särskilda profilkrav

Totalt ska 48 poäng väljas.

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 42 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 6 hp väljas.

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik är uppfyllt.

Kurskrav

Alla följande kurser:

Bilder och grafik, projektkurs, CDIO
TSBB11 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Bildsensorer
TSBB09 - 6,0 HP - HT2 block4
Digital bildbehandling grundkurs
TSBB08 - 6,0 HP - HT1 block4
Digital signalbehandling
TSRT78 - 6,0 HP - HT2 block2
Multidimensionell signalanalys
TSBB06 - 6,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block1

6 HP av följande kurser:

Bild- och ljudkodning
TSBK02 - 6,0 HP - VT2 block4
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block3
Datakompression
TSBK08 - 6,0 HP - VT1 block2
Datorgrafik
TSBK07 - 6,0 HP - VT1 block4, VT2 block1
Datorseende
TSBB15 - 12,0 HP - VT1 block1, VT2 block3
Detektion och estimering av signaler
TSKS15 - 6,0 HP - HT1 block2
Informationsvisualisering
TNM048 - 6,0 HP - VT1 block3
Maskininlärning
TDDE01 - 6,0 HP - HT2 block1
Medicinsk bildanalys
TBMI02 - 6,0 HP - HT2 block1
Multicore- och GPU-Programmering
TDDD56 - 6,0 HP - HT2 block2
Neuronnät och lärande system
TBMI26 - 6,0 HP - VT1 block2
Reglerteknik
TSRT19 - 6,0 HP - VT2 block1
Sensorfusion
TSRT14 - 6,0 HP - VT2 block2
Språkteknologi
TDDE09 - 6,0 HP - VT1 block2
Teknik för avancerade datorspel
TSBK03 - 6,0 HP - HT1 block1, HT2 block
VR-teknik
TNM086 - 6,0 HP - HT2 block2
Vetenskaplig visualisering
TNM067 - 6,0 HP - HT1 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.