Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Hanna Jonasson

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 3

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen ges på engelska.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande människokroppens normala anatomi och fysiologi. I kursen ingår medicinsk terminologi, översiktligt om organismens inre miljö samt begreppet homeostas. Kursen behandlar människokroppens organsystem: muskel-skelettsystemet, nervsystemet, sinnena, matspjälkningssystemet och ämnesomsättningen, cirkulationssystemet, andningssystemet och urinsystemet. 

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i medicin som behövs för en allmän förståelse av människans anatomi och fysiologi samt för studier i medicinsk teknik och medicinsk informationsbehandling.

Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna redogöra för människokroppens normala struktur och funktion, från cell- och vävnadsnivå till organsystemnivå, samt kunna använda korrekt terminologi. Studenten ska kunna beskriva och visa på förståelse för hur kroppens olika delar fungerar enskilt såväl som i ett sammanhang.

Examinationsmoment

DIT1 - 3,5 HP
Digital salstentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)
UPG1 - 0,5 HP
Seminarier (U, G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laboration.

Litteratur

Böcker

  • Tortora, Gerard J., Derrickson, Bryan, (2017) Tortora's principles of anatomy & physiology [15th edition] Global edition.] 2017
    ISBN: 9781119382928,1119382920,9781119400066,1119400066,1119399939

Relaterade profiler

Medicinsk teknik
MED - IMT

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Påbyggnadskurser

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3
Biomedicinsk modellering och simulering
TBME08 - 6,0 HP - VT2 block 3
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block 1
Intensivvård och terapeutiska system
TBMT24 - 6,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.