Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Johan Löfberg.

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 1

VT1: block 4

HT1: block 4

HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 96 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Dynamiska system, återkopplingsprincipen.
 • Differentialekvationer, överföringsfunktioner
 • Stabilitet, samband mellan dynamiska egenskaper och poler.
 • PID-reglering.
 • Rotort.
 • Frekvensbeskrivning, Bodediagram. Fas- och amplitudmarginal, lead-lag-kompensering.
 • Känslighet och robusthet.
 • Tillståndsbeskrivning, styr- och observerbarhet. Tillståndåterkoppling, observatör.

Mål

Efter genomförd kurs ska man kunna beskriva de grundläggande förutsättningarna och begränsningarna för återkopplad reglering. Man ska också kunna utföra systemanalys och systematisk konstruktion av reglersystem. Detta innebär att studenten förväntas kunna följande efter avslutad kurs:
 • Definiera grundläggande begrepp inom reglerteknik.
 • Överföra matematiska modeller av linjära dynamiska system mellan in-utsignal-, överföringsfunktions- och tillståndsform.
 • Analysera modeller av linjära dynamiska system på ovanstående former med avseende på stabilitet, polplacering, snabbhet, svängighet, styr- och observerbarhet.
 • Redogöra för sambanden mellan systemegenskaperna stabilitet, snabbhet och svängighet i tids- och frekvensplan.
 • Härleda in-utsignalsamband i återkopplade reglersystem med hjälp av blockschemaräkning.
 • Utföra stabilitetsanalys av återkopplade reglersystem med hjälp av bodediagram.
 • Beräkna regulatorer på PID-form, lead-lag-form respektive tillståndsform samt framkopplingar utgående från givna specifikationer.
 • Utföra stabilitets- och robusthetsanalys av reglersystem med hjälp av rotort respektive robusthetskriterium.
 • Formulera specifikationer, modellera, konstruera och verifiera ett reglersystem för en labprocess. Arbetet ska bedrivas under självständiga former och dokumenteras skriftligt.
 • Exemplifiera reglerteknikens betydelse för effektiv hantering av miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning i olika typer av tekniska system.

Examinationsmoment

TEN1 - 4,5 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,5 HP
En laborationskurs (U,G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator.
Kursen ges fyra gånger under 2016: Vt1 för DPU, Vt2 för MED och U, Ht1 för I, Ii och EMM, och Ht2 för M.

Litteratur

Glad T., Ljung L.: Reglerteknik. Grundläggande teori. Studentlitteratur. Övningsexempel.

Relaterade profiler

Signal- och bildbehandling
SBB - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Industriell reglerteknik
TSRT07 - 6,0 HP - VT1 block 2
Modellbygge och simulering
TSRT62 - 6,0 HP - HT1 block 3
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.