Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Kenneth Järrendahl

Schemablock

Halvtermin

VT2: block4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 46 timmar
Självstudietid: 61 timmar

SNY har ordet

Kursen repeterar mycket av optiken från gymnasiet, men på ett djupare och mer ingående sätt och ofta med en större matematisk betoning. Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet (vågoptik, stråloptik och modern optik). Ett speciellt sambandsblad med egna handskrivna kommentarer kan tas med till tentamen

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen behandlar områdena geometrisk optik, fysikalisk optik samt fotonoptik och är indelad i följande avsnitt: plana gränsytor, krökta gränsytor, optiska system, transmissionsinterferens, reflektionsinterferens, materialoptik, polariserat ljus, polariserande material och modern optik.

Mål

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om elektromagnetiska vågor med fokus på optikområdet.
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna;

  • lösa problem relaterade till geometrisk optik
  • lösa problem relaterade till fysikalisk optik
  • lösa problem relaterade till fotonoptik


Vidare ska studenten;

  • kunna mäta optiska storheter
  • kunna redovisa mätningar, resultat och slutsatser

 

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer och gruppuppgifter (U,G)
KTR1 - 0,0 HP
Frivilligt kursmoment

Organisation

Inför föreläsningarna finns förberedelsematerial där de mest grundläggande delarna av ämnet behandlas. På föreläsningarna läggs istället fokus på mer avancerade delar där också en interaktivitet med klassen eftersträvas. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner och vid laborationer och grupparbeten. En kontinuerlig examination uppmuntrar aktivt deltagande genom hela kursen.

Litteratur

Böcker

Valbar
Jönsson, Göran, (2015) Våglära och optik 6 Teach Support
ISBN: 978-9163389573

Boken går att ringbinda, tex via Bokakademin.

Kompendier

Valbar
Järrendahl, Kenneth,

Laddas hem från kursrummet (Lisam). Det är också möjligt att köpa tryckta kopior via Bokakademin.

Övrigt

Valbar
Järrendahl, Kenneth

Övrigt material laddas hem via kursrummet (Lisam).

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block4

Påbyggnadskurser

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block2
Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block3
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.