Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Jens Birch

Schemablock

Halvtermin

HT1: block3

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: None timmar
Självstudietid: None timmar

SNY har ordet

Examinationen sker kontinuerligt genom duggor vid varje föreläsnings början som senare ger poäng på tentamen, och sedan en tentamen efter kursens slut. Dessutom är aktivt deltagande i studentseminarier ett obligatoriskt moment i kursen. Kursen är valbar även för Y3. Det kan vara bra att fräscha upp sina kunskaper om biokemi och DNA om man har några sedan tidigare. De kontinuerliga duggorna gör att tentaplugget känns lite lättare. Kursen är en bred kurs om nanoteknologi som täcker en mängd olika tillämpningsområden, tidigare exempel på föreläsningar är spintronics, quantum computers, kvantprickar och organiska nanostrukturer. Nanoteknologi är väldigt relevant för forskning och teknik inom de flesta naturvetenskapliga områdena, från elektronik till medicin, från energi till ytbeläggningar och den här kursen är ett bra ställe att börja.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen innehåller en allmän introduktion till nanoteknologin som ska ge studenterna ett brett perspektiv på området. Samtidigt ska kursen ge exempel på mycket nya utvecklingar inom modern vetenskap och teknologi. Nanovetenskap och nanoteknologi har redan och förväntas fortsätta att leda till nya genombrott inom teknologin. Nanovetenskap är starkt tvärvetenskaplig och den utvecklas i områden mellan traditionell vetenskap och teknik, kvantmekanik och livsvetenskaperna. Kursen handlar om hur man inom nanovetenskapen kan lära sig att tillverka material, maskiner och komponenter för att påverka hur vi lever och arbetar. Föreläsningar som behandlar följande ämnen:

  1. Introduktion till nanoteknologi
  2. Storlekens betydelse
  3. Vetenskapen bakom nanoteknologin
  4. Verktygen för att tillverka och mäta på nanostrukturer
  5. Optik och elektronik
  6. Sensorer
  7. Smarta material
  8. Bio-medicinska tillämpningar
  9. NEMS
  10. Framtidsperspektiv

Mål

Målet är att studenten efter kursen har en grundläggande förståelse för viktiga fenomen inom nanovetenskap och hur de kan utnyttjas i olika tillämpningar.
Kursen täcker flera aktuella områden med stark koppling till applikationer, men går inte i detalj in på komplicerad fysik, biologi och matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande naturvetenskapliga kunskaper, särskilt mekanik, vågrörelselära och kemi.

Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block4
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.