Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IFM

Profilansvarig

Fredrik Eriksson

Huvudområden

Teknisk fysik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för profilen. Om du har läst profilen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2020
Profilföreläsning 2021

Beskrivning

Utvecklingen inom både teknik och samhälle är sedan länge driven av framställning, förståelse och utnyttjande av material. Olika tidsperioder delas exempelvis in efter detta ( stenålder-bronsålder-osv ). Den viktiga rollen hos materialutveckling gäller i högsta grad även idag då praktiskt taget alla industrigrenars utveckling baseras på framtagning av nya material med förbättrade eller nya egenskaper. En stor del av Sveriges export är produkter baserad på nya högteknologiska material.

En materialfysiker förstår sambanden mellan materialvetenskapens fyra hörnstenar: Experiment - Egenskaper - Struktur - Teori . För detta krävs en bred utbildning som täcker in allt från experimentell framställning - via avancerad materialanalys - till teoretisk modellering av nya material.

Med transmissionselektronmikroskopi (TEM) kan man studera hur atomerna arrangeras inom materialen - detta har i sin tur stor inverkan på materialens egenskaper. I exemplet till vänster ser man hur koncentriska skal av kol- och kväveatomer bildar lökliknande nanostrukturer av CNx. Materialet, som är upptäckt vid LiU, är extremt elastiskt och tåligt och används som ett tunnt skikt på alla hårddiskar idag för att skydda mot skador av skivan om skriv/läshuvudet skulle råka nudda ytan. Egenskaperna har givit det smeknamnet "gummi­diamant". Utbildning på TEM ingår i kursen Materialtekniska analysmetoder.

Denna studieprofil inom Teknisk Fysik ger en fast grund för en materialinriktad fysiker, med såväl teoretiskt som praktiskt inriktade kurser, att deltaga i och driva denna spännande utveckling vidare. Profilen inleds med grundläggande, breda kurser inom kvantmekanik, materialfysik och experimentell fysik. Därefter finns ett stort urval av kurser att välja mellan som ger verktyg för en yrkeskarriär inom ett flertal områden. Exempel här är kurser inom elektronik och optik, framställnings- och analysinriktade kurser, samt kurser inom den absoluta forsknings­fronten, t.ex. nanoteknik.

Så kallade "nanoprickar" kan ha den goda egenskapen att de kan omvandla elektrisk ström till ljus med up till 90% efektivitet. Bilden till vänster, som är tagen med ett svepelektronmikroskop, visar µm-stora pyramider av GaN som, var och en, har en "nanoprick" av halvledarmaterialet InGaN inympad innuti toppen (röd i den schematiska bilden). Framtidens belysning spås vara baserad på denna teknik tack vare den höga energieffektiviteten och de minskningar av CO2 emissoner det innebär.

Företag som har stort behov av materialinriktade fysiker finner man inom allt från traditionell verkstadsindustri (Volvo, ABB, SKF, SAAB, Sandvik, etc.) till mindre och nystartade "high-tech"-företag t.ex. inom områdena medicin-bioteknologi , elektronik-fotonik-kommunikation och energi-miljö. Materialområdet är ett nationellt prioriterat forskningsområde och våra studenter är eftertraktade kandidater till doktorandtjänster vid de flesta universitet och högskolor (både inom och utanför Sveriges gränser).

Många av profilens kurser ges av professorer med en stark och ofta industrinära forsknings­verksamhet. Det ger studenterna möjlighet till kontakt med både etablerade och nystartade företag (t.ex. avknoppade företag från universitet) samt tillgång till modern laboratorie­utrusning.

Särskilda profilkrav

Totalt ska 54 poäng väljas.

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 42 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas.

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Teknisk fysik är uppfyllt.

Kurskrav

Alla följande kurser:

Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Fasta tillståndets fysik I
TFYM01 - 6,0 HP - HT2 block 2
Materialvetenskap
TFYA21 - 6,0 HP - VT2 block 3
Tillväxt och karakterisering av nanomaterial
TFYM04 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 1

Alla följande kurser:

Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYA99 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4

2 av följande kurser:

Beräkningsfysik
TFYA90 - 6,0 HP - HT2 block 4
Fasta tillståndets fysik II
TFYM02 - 6,0 HP - VT1 block 2
Halvledarteknik
TFYA39 - 6,0 HP - HT2 block 3
Kemiska sensorsystem
TFMT19 - 6,0 HP - VT2 block 4
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Modern optik
TFYA97 - 6,0 HP - HT1 block 4
Nanofysik
TFYM03 - 6,0 HP - HT1 block 3
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block 3
Optoelektronik
TFYA38 - 6,0 HP - VT1 block 3
Projektlaborationer i fysik
TFYA17 - 6,0 HP - VT1 block saknas, VT2 block saknas

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.