Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Jens Birch

Schemablock

Halvtermin

HT1: block3

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

Språk

Engelska

SNY har ordet

Examinationen sker kontinuerligt genom duggor vid varje föreläsnings början som senare ger poäng på tentamen, och sedan en tentamen efter kursens slut. Dessutom är aktivt deltagande i studentseminarier ett obligatoriskt moment i kursen. Kursen är valbar även för Y3. Det kan vara bra att fräscha upp sina kunskaper om biokemi och DNA om man har några sedan tidigare. De kontinuerliga duggorna gör att tentaplugget känns lite lättare. Kursen är en bred kurs om nanoteknologi som täcker en mängd olika tillämpningsområden, tidigare exempel på föreläsningar är spintronics, quantum computers, kvantprickar och organiska nanostrukturer. Nanoteknologi är väldigt relevant för forskning och teknik inom de flesta naturvetenskapliga områdena, från elektronik till medicin, från energi till ytbeläggningar och den här kursen är ett bra ställe att börja.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen innehåller en allmän introduktion till nanoteknologin som ska ge studenterna ett brett perspektiv på området. Samtidigt ska kursen ge exempel på mycket nya utvecklingar inom modern vetenskap och teknologi. Kursen täcker flera aktuella områden med stark koppling till applikationer, men går inte i detalj in på komplicerad fysik, biologi och matematik. Nanovetenskap och nanoteknologi tillhör de viktigaste kunskapsområdena som möjliggör ett fortsatt hållbart samhälle baserat på högteknologi. Teknologin mognar kontinuerligt och leder ständigt till nya genombrott. Nanovetenskap är starkt tvärvetenskaplig och den utvecklas i områden mellan traditionell vetenskap och teknik, kvantmekanik och livsvetenskaperna. Kursen handlar om hur man mha nanovetenskapen kan tillverka nya material, maskiner och komponenter för att förbättra hur vi lever och arbetar.
Föreläsningar som behandlar följande ämnen:
 1. Introduktion till nanoteknologi
 2. Storlekens betydelse
 3. Vetenskapen bakom nanoteknologin
 4. Verktygen för att tillverka och mäta på nanostrukturer
 5. Optik och elektronik
 6. Sensorer
 7. Smarta material
 8. Bio-medicinska tillämpningar
 9. NEMS
 10. Framtidsperspektiv

Mål

Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för viktiga fenomen inom nanovetenskap och hur de kan utnyttjas i olika tillämpningar.
Efter fullgjord kurs ska studenten
 • kunna beskriva centrala fenomen inom nanovetenskap
 • kunna ge exempel på hur nanovetenskap utnyttjas i olika aktuella tillämpningar.

 • Examinationsmoment

  TEN1 - 5,0 HP
  Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
  UPG1 - 1,0 HP
  Aktivt deltagande i studentkonferensen (U,G)
  KTR1 - 0,0 HP
  Frivilliga duggor (U,G)

  Examination

  Frivilliga duggor under kursens gång kan ge bonuspoäng på tentamen.

  Organisation

  Kursen består av ett antal föreläsningar, demonstration av exempel på nanoteknologi samt en studentkonferens med muntliga presentationer.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga på nätet samt två referensverk: "Introduction to Nanoscience” och Fundamentals of Nanotechnology” av Hornyak, Dutta, Tibbals och Rao. (CRC Press, 2008), som finns tillgänglig under kursens gång.

  Rekommenderade förkunskaper

  Grundläggande naturvetenskapliga kunskaper, särskilt mekanik, vågrörelselära och kemi.

  Mekanik
  TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block3
  Mekanik, del 1
  TMME12 - 4,0 HP - HT2 block2
  Mekanik, del 2
  TMME04 - 6,0 HP - VT1 block4
  Optik - teori och tillämpning
  TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block4
  Oscillationer och mekaniska vågor
  TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block4
  Oscillationer och mekaniska vågor
  TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block4

  Kommentarer

  Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.