Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IFM

Profilansvarig

Thomas Ederth

Huvudområden

Teknisk fysik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2020

SNY har ordet

Denna profil ger kunskaper om vad för betydelse material har i medicintekniska sammanhang. Här får du fysikaliska och kemiska kunskaper som används för att lösa problem och utveckla metoder som på ett ingenjörsmässigt sätt inom detta område.

Beskrivning

Profilen medicintekniska material syftar till att ge kunskaper om material av betydelse för medicinska och medicintekniska tillämpningar, samt erfarenhet av metoder för att skapa, undersöka och använda material inom det biomedicinska området. För att kunna lösa problem eller utveckla metoder och material inom området på ett ingenjörsmässigt sätt krävs fysikaliska och kemiska kunskaper om ingående material, deras gränsskikt, hur de kan bearbetas, behandlas eller kemiskt modifieras. Användningen av implantat, biosensorer, matriser för celltillväxt eller regenerering av vävnad kräver också att mekaniska, termiska och elektriska egenskaper i de ingående materialen anpassas för att fungera tillfredsställande. Detta kräver ingenjörsvetenskapliga kunskaper och angreppssätt, och kurserna i profilen ger redskap och förutsättningar för att analysera, identifiera och förändra material utifrån både fysikalisk-kemiska och biomedicinska horisonter. Utveckling av nya typer av ”mjuka” material, exempelvis responsiva geler, självorganiserande strukturer eller biokompatibla matriser har stor betydelse för utvecklingen av produkter och nya lösningar inom områden som kontrollerad och riktad distribution av läkemedel, utveckling av implantat för mjuk vävnad, men även biosensorer och procedurer för medicinsk diagnostik, vilket gör det nödvändigt att sammanföra biomedicinsk kunskap med mera traditionella materialvetenskapliga ämnen. Profilen ger också kännedom om ett brett utbud av vanliga metoder för materialanalys, och därmed både en grund för förståelse av moderna analystekniker och en god beredskap för att hantera konkreta problem. Profilen är särskilt lämplig för dig som är intresserad av hur kunskaper i fysik, kemi och biologi kan utnyttjas för att både förstå, förbättra eller förhindra biologisk aktivitet och funktion, samt hur moderna funktionella material kan skapa nya förutsättningar för vård och diagnostik.

Särskilda profilkrav

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 48 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 6 hp väljas.

Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO eller TFYA92 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO ingå.

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet teknisk fysik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

Kurskrav

1 av följande kurser:

Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO
TBMT14 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYA92 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4

Alla följande kurser:

Fasta tillståndets fysik I
TFYM01 - 6,0 HP - HT2 block2
Grundläggande kemi
TFKE59 - 6,0 HP - HT1 block2
Materialvetenskap
TFYA21 - 6,0 HP - VT2 block3
Mjuka material
TFYA37 - 6,0 HP - HT2 block1
Tillväxt och karakterisering av nanomaterial
TFYM04 - 6,0 HP - VT1 block1, VT2 block1
Ytor och gränsskikt
TFYA47 - 6,0 HP - HT1 block2

1 av följande kurser:

Artificiell intelligens
TDDC17 - 6,0 HP - HT1 block3
Avancerad programmering i C++
TDDD38 - 6,0 HP - VT1 block2, VT2 block
Biomedicinsk modellering och simulering
TBME08 - 6,0 HP - VT2 block3
Biomedicinsk optik
TBMT57 - 6,0 HP - HT1 block1
Biomekanisk modellering av vävnader och system
TMMS31 - 6,0 HP - HT2 block4
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block1
Kemiska sensorsystem
TFMT19 - 6,0 HP - VT2 block4
Matematiska modeller i biologi
TATM38 - 6,0 HP - HT1 block3
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block3
Optimering för ingenjörer
TAOP88 - 6,0 HP - HT1 block1
Organisk elektronik 1
TNE103 - 6,0 HP - VT1 block4
Organisk elektronik 2
TNE104 - 6,0 HP - HT1 block4
Supramolekylär kemi
TFYA30 - 6,0 HP - HT2 block2
Teknik för intensivvård och kirurgi
TBMT26 - 6,0 HP - VT2 block1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.