Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Anders Hansson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 1

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 96 timmar

SNY har ordet

Reglerteknik handlar om att styra olika dynamiska system, som till exempel ett roderservo på en färja eller en kemsik process i ett oljeraffinaderi. Inom ramen för denna kurs presenteras de teoretiska grunderna för reglertekniken, analys av reglersystem och framtagning av regulatorer. Såväl tids- som frekvensplansbaserade regulatorer studeras (framför allt PID respektive Lead-Lag), och även den modernare tillståndsåterkopplingen berörs på slutet. Kursen är en grundkurs i reglerteknik och tar upp såväl teorins grunder som tillämpningar. Kursen uppskattas av studenterna och uppfattas som relevant, i synnerhet om man väljer en profil mot reglerteknik. Laborationskursen består av tre labbar som på ett intressant sätt åskådliggör teorin. De är mycket bra, ger en god förståelse och det är roligt att se hur teorin fungerar i praktiken. Boken är lättläst och strukturerad vilket många gillar. Den är mycket väl anpassad till kursen och är ett tillåtet hjälpmedel på tentan.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Inledning: Dynamiska system. Återkopplingsprincipen.
Matematiska modeller I: Differentialekvationer. Överföringsfunktioner. Stabilitet. Felkoefficienter.
Syntes I: Samband dynamiska egenskaper - polplacering. Tolka rotort. Nyquistkriteriet. Implementering.
Matematiska modeller II: Frekvensbeskrivning. Bodediagram. Fas- och amplitudmarginal.
Syntes II: Specifikationer i frekvensplanet. Lead-lag-kompensering. Känslighet och robusthet.
Matematisk beskrivning III: Tillståndsekvationer. Styrbarhet och observerbarhet.
Syntes III: Tillståndsåterkoppling. Observatörer. Eliminering av stationära fel.

Mål

Efter genomförd kurs ska man kunna beskriva de grundläggande förutsättningarna och begränsningarna för återkopplad reglering. Man ska också kunna utföra systemanalys och systematisk konstruktion av återkopplade reglersystem. Detta innebär att studenten förväntas kunna följande efter avslutad kurs:

 • Definiera grundläggande begrepp inom reglerteknik.
 • Överföra matematiska modeller av linjära dynamiska system mellan in-utsignal-, överföringsfunktions- och tillståndsform.
 • Analysera modeller av linjära dynamiska system på ovanstående former med avseende på stabilitet, polplacering, snabbhet, svängighet, styr- och observerbarhet.
 • Redogöra för sambanden mellan systemegenskaperna stabilitet, snabbhet och svängighet i tids- och frekvensplan.
 • Härleda in-utsignalsamband i återkopplade reglersystem med hjälp av blockschemaräkning.
 • Utföra stabilitetsanalys av återkopplade reglersystem med hjälp av bode- och nyquistdiagram.
 • Beräkna regulatorer på PID-form, lead-lag-form respektive tillståndsform samt framkopplingslänkar, utgående från givna specifikationer.
 • Utföra stabilitets- och robusthetsanalys av reglersystem.
 • Formulera specifikationer, modellera, konstruera och verifiera ett reglersystem för en labprocess. 
 • Redogöra för grundläggande aspekter kring implementering.
 • Exemplifiera reglerteknikens betydelse för effektiv hantering av miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning i olika typer av tekniska system.

 

Examinationsmoment

TEN1 - 4,5 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,5 HP
En laborationskurs (U,G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner samt laborationer. Ett antal av lektionerna genomförs vid dator.

Litteratur

Glad T., Ljung L.: Reglerteknik. Grundläggande teori. Studentlitteratur. Övningsexempel.

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys, Flervariabelananlys, Linjär algebra, Signaler och system.

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Signaler och system
TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3

Påbyggnadskurser

Industriell reglerteknik
TSRT07 - 6,0 HP - VT1 block 2
Modellbygge och simulering
TSRT62 - 6,0 HP - HT1 block 3
Reglerteknisk projektkurs, CDIO
TSRT10 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.