Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Neda Haj-Hosseini

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 4

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 56 timmar
Självstudietid: 104 timmar

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen är uppdelad i olika teman:
Tema 1. Introduktion till medicinsk teknik: terminologi, liv eller död och vårdprocessen.
Tema 2. Biopotentialer: ursprung och mätmetodik.
Tema 3. Cirkulation, respiration och ämnesomsättning.
Tema 4. Medicinska bildgivande system: strålningsfysik, Röntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi, ultraljud och nuklear medicin.
Tema 5. Medicinsk informatik: hälso- och sjukvårdssystemet, journaler, beslutsstöd och telemedicin.
Tema 6. Biomekanik, rehabiliteringsteknik och medicinsk teknik i operationssal.
Tema 7. Medicintekniska produkter: patientsäkerhetsperspektiv, nationell och internationell reglering och ansvar.

Mål

Lärandemål

Kursens mål är att demonstrera och exemplifiera det tvärvetenskapliga fält som medicinsk teknik utgör. Studenten skall kunna identifiera och förklara aspekter på teknik som används inom diagnostik och terapi. Efter kursen skall studenten självständigt kunna:

 • tillämpa och använda ett för området medicinsk teknik användbart språk.
 • förklara och illustrera hur viktiga funktioner i kroppen kan studeras med kvantitativa och ingenjörsmässiga metoder.
 • tillämpa medicintekniska kunskaper och erfarenheter på fysiologiska problem och frågeställningar.
 • beskriva principerna för hantering av medicinska data och medicinskt beslutsfattande.
 • beskriva hur medicintekniska produkter regleras via lagar och regelverk.

 

 

Examinationsmoment

PRA1 - 1,0 HP
Projekt (U, G)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationer (U, G)
TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen förmedlas i form av föreläsningar/seminarier och laborationer

Litteratur

Böcker

 • Bertil Jacobson, (2006) Medicin och teknik
  ISBN: ISBN 9144047606
 • John D. Enderle and Joseph D. Bronzino (eds), (2010) Introduction to biomedical engineering
  ISBN: ISBN 9780123749796

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.