Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Neda Haj Hosseini

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 4

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 56 timmar
Självstudietid: 104 timmar

SNY har ordet

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen är uppdelad i olika teman:
Tema 1. Introduktion till medicinsk teknik: Terminologi, Liv eller död, Traumatologi, Vårdprocess.
Tema 2. Biopotentialer: Mätmetodik avseende EKG. EMG. EEG.
Tema 3. Biofluider och respiration: Cirkulation. Respiration. Ämnesomsättning.
Tema 4. Medicinska bilder: Strålningsfysik. CT. MR. Ultraljud.
Tema 5. Medicinska data: Journalen. Telemedicin
Tema 6. Biomaterial, Biomekanik
Tema 7. Rehabiliteringsteknik

Mål

Kursens mål är att demonstrera och exemplifiera det tvärvetenskapliga fält som medicinsk teknik utgör. Studenten skall kunna identifiera och förklara aspekter på teknik som används inom diagnostik och terapi. Efter kursen skall studenten självständigt kunna:

  • tillämpa och använda ett för området medicinsk teknik användbart språk.
  • förklara och illustrera hur viktiga funktioner i kroppen kan studeras med kvantitativa och ingenjörsmässiga metoder.
  • registrera medicintekniska signaler och data samt identifiera deras ursprung och påverkan.
  • tillämpa medicintekniska kunskaper och erfarenheter på fysiologiska problem och frågeställningar.
  • beskriva principerna hantering av medicinska data och medicinskt beslutsfattande.

 

Examinationsmoment

PRA1 - 1,0 HP
Projekt (U, G)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationer (U, G)
TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen förmedlas i form av föreläsningar/seminarier och laborationer

Litteratur

Böcker
Bertil Jacobson, (2006) Medicin och teknik
ISBN: ISBN 9144047606John D. Enderle and Joseph D. Bronzino (eds), (2010) Introduction to biomedical engineering
ISBN: ISBN 9780123749796

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.