Höstmötet 2019

Snart är det dags!
I november månad, i gränslandet mellan höstens ruskiga regnoväder och vinterns frost som kyler ned våra fönsterkarmar, kommer Y-sektionens höstmöte att ta plats. På höstmötet får ni medlemmar chans att påverka och få era röster hörda. Länk till anmälan höstmötet.

Finns det något i sektionens verksamhet som du tycker borde förändras?
Då kan du skriva ner en motion och skicka den till styrelsen@ysektionen.se. Skicka in din motion innan motionsstopp, som inträffar den 1:a november 2019.
Länk till motionsmall

Under höstmötet kommer en dumvästinnehavare att väljas. Vet du någon som har gjort något dumt på sistone? Nominera då denna till dumvästinnehavare!
Länk till nomineringsformulär

Vi inleder med ett förmöte som kommer att hållas torsdagen den 7:e november i U1, mellan kl.17:15 - framåt. På förmötet är alla välkomna att närvara, och styrelsen kommer under mötet att informera om hur ett sektionsmöte går till. Även de inkomna motionerna kommer att diskuteras. Alla som anmäler sig på mötet kommer att bjudas på lättare fika. Sista dag för anmälan till förmötet är den 27:e oktober 2019.
Länk till anmälan förmötet

Själva Höstmötet kommer att hållas under måndag kväll den 11:e november i C4, mellan kl.17:15 - framåt. Under mötet kommer motionerna att tas upp och det kommer att ske röstning om varje enskild motion.

Under mötet kommer även följande förtroendeposter att väljas in:
- Valberedning, representanter från årskurs 1-4 samt godtycklig årskurs
- Fadderikommendör
- Internationellt ansvarig
- Masterledarmot
Projektledare för jubileumsgruppen kommer också att väljas in:
- Projektledare MED 10 år
- Projektledare Yi 20 år
Posterna går att söka till den 6:e oktober, passa på att söka här.

För att ha energi under mötets gång kommer det att bjudas på mat, samt gudarnas gåva till mänskligheten: det svarta guldet, kaffe. Sista dag för anmälan till Höstmötet är den 27:e oktober 2019. 

Kallelse och andra dokument.

Innan mötet måste du registrera ditt liu-kort på Y-sektionens hemsida (https://ysektionen.se/)

Glöm inte att anmäla er, vi ses på Höstmötet!
Y-sektionens styrelse 19/20


Senast ändrad: 8 oktober 2019 15:31 av Carl.