Dags att utvärdera!

Hallå där Y-are! 

Nu är tenta-p slut, och därmed har det äntligen blivit dags för utvärderings-p. Vi studenter har stor möjlighet att påverka vår utbildning, mycket tack vare utvärderingarna som görs, så se till att få din röst hörd och var med och påverka.

Just nu sker flera förändringar som beror på just tidigare utvärderingar. Som exempel kan nämnas att språket för grundkurs i programmering kommer att bytas till Python, och grundkraven i elektronik kandidatprojekt kommer att förändras för att minska arbetsbördan i kursen.

Ni är även välkomna att delta i de utvärderingar som inte tillhör er klass. Här kan kan ni se schema för alla utvärderingar: Utvärderingsschema.

Varma studiehälsningar,
SNY och repparna

Senast ändrad: 5 november 2018 20:05 av Emil.