Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Mikael Olofsson

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 3

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 40 timmar
Självstudietid: 67 timmar

SNY har ordet

Kursen är uppdelad i de tre delarna signaler, information och kommunikation. Tanken är att i slutändan kunna ge en bra helhetbild av hur informationen kan överföras från en sändare via en kanal till en mottagare. Kursen är mycket omtyckt bland studenterna. Många har efter kursen fått upp intresset för kommunikation. Datorlaborationerna som är ganska omfattande har ansetts vara utmanande och lärorika.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

  • Signaler: Sampling i tidsdomänen, representation av tids- och bandbegränsade signaler, dimensionalitet. Smalbandiga signaler och I/Q representation. Samplade system. Introduktion till brus. 
  • Information: Fundamentala gränser för överföring och lagring av information, entropi, kanalkapacitet. Introduktion till tekniker för kompression samt felskydd av information. Enkla exempel på koder för detta.
  • Kommunikation: Exempel på signaler i elektrotekniska tillämpningar, speciellt i kommunikationssystem. Modellering av fysiska kanaler för överföring av signaler (kablar, radio).

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  1. använda olika sätt att representera signaler, exempelvis i termer av kontinuerlig och diskret tid, frekvens och dimensionalitet, samt genomföra relaterade beräkningar.
  2. redogöra för fundamentala gränser för kompression och överföring av information, samt genomföra relaterade beräkningar. 
  3. redogöra för relevanta modeller av fysikaliska kommunikationskanaler, samt utföra beräkningar relaterade till dessa modeller. 
  4. lösa ett praktiskt problem relaterat till kursinnehållet och redogöra för denna lösning.

Examinationsmoment

LAB1 - 1,0 HP
Datorlaborationer (U, G)
TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner, tentamen samt en datorlaboration. Datorlaborationen rapporteras skriftligen och individuellt.

Litteratur

Böcker

  • E. G. Larsson, Signals, Information and Communications Eget förlag

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande förståelse för Fouriertransformen och linjära system. Sannolikhetslära.

Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Sannolikhetslära
TAMS14 - 4,0 HP - VT1 block 1 | VT2 block 4
Transformteori
TATA57 - 4,0 HP - VT2 block 1

Påbyggnadskurser

Bild- och ljudkodning
TSBK02 - 6,0 HP - VT2 block 4
Digital kommunikation
TSKS01 - 6,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Konstruktion av radiotransceivers
TSEK38 - 6,0 HP - VT1 block 2
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.