Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Zheng Chen

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 62 timmar
Självstudietid: 98 timmar

SNY har ordet

Detta är en inledande telekommunikationskurs, med fokus på transmission av digital information. Kursen är dels avsedd som en orientering för dem som inte tänker fördjupa sig ytterligare i ämnet, dels är den avsedd som en introduktion för dem som tänker fördjupa sig. Efter avslutad kurs kommer man ha en god överblick över olika kommunikationsteknikers problem och analysmetoder. Man kommer också att besitta grundläggande kunskap om modern telekommunikationsteknik, samt ha förmåga att genomföra enklare analyser av prestanda. I laborationerna stiftar vi bekantskap med mjukvarubaserad radio.

I videon nedan ger examinatorn en introduktion till kursen

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Basbands- och passbandskommunikation: Pulsfunktioner som uppfyller Nyquistkriteriet, typiska ortogonala basfunktioner, enkel- och flerbärvågsmodulation (t.ex. OFDM) och koppling mellan bandbredd och symboltid.
 • Kanaler: Fördröjningsspridning, dispersiva och icke-dispersiva kanaler, samt dess relation till inter-symbol-interferens.
 • Digital modulation på AWGN-kanaler: ML-detektion av symboler, koherent och icke-koherent detektion. Exakta felsannolikheter och vanliga gränser, mjuka beslut. Vanliga signaluppsättningar (t.ex. FSK, PSK, ASK, QAM).
 • Digital modulation på dispersiva kanaler: ML-detektion av symbolsekvenser, komplexitetsavvägningar, Viterbi-algoritmen.
 • Koder för felkontroll: Linjära binära koder, binära beräkningar, generator- och paritetsmatriser, vikter och avstånd. Feldetekterings- och felrättningsförmåga. Exempel på binära koder (t.ex. repetitionskoder, paritetskoder, Hammingkoder och prdouktkoder).
  Gränser och asymptotiska beteenden. Kodning och avkodning av faltnings- och CRC-koder.
 • Implementationsaspekter: Synkronisering, länkadaption vid paketöverföring.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar rörande digital modulation och binära koder för felkontroll
 • med viss säkerhet kunna analysera och jämföra olika digitala modulations- och kodningsförfaranden, i termer av felsannolikhet, minavstånd, datatakt, och andra relaterade koncept
 • i viss mån kunna utföra beräkningar för lösningar på praktiska ingenjörsmässiga problem som uppkommer i kommunikationstillämpningar
 • i viss mån kunna, i experimentellt syfte, designa och utvärdera kommunikationssystem av den typ som behandlas i kursen

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U, G)

Examination

Tentan (TEN1) innehåller tre delar:
 • En inledande uppgift som examinerar målet "med säkerhet kunna utföra standardmässiga...". Minst halva denna uppgift måste lösas korrekt för att kunna bli godkänd på tentan.
 • En del med frågor som examinerar målet "kunna redogöra för...".
 • En del med problem som examinerar målen "med viss säkerhet kunna analysera..." och "i viss mån...".
Betyg på tentan ges baserat på uppnådd poäng på andra och tredje delen av tentan, förutsatt att den första delen är OK.
Labbarna (LAB1) examinerar målet
 • ”i experimentellt syfte...”

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och lektioner.
Kursen pågår under hela höstterminen.

Litteratur

Böcker

 • Mikael Olofsson, Emil Björnson, Introduction to Digital Communication Latest edition
  Institutionen för Systemteknik (ISY), Linköpings universitet (med tillhörande problemsamling)

Kompendier


 • utdelat material under kursens gång

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY
Kommunikation
KOM - ISY
System-on-chip
SOC - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Analys, Linjär algebra, Signaler och system, samt någon kurs i sannolikhetslära. Från studieinfo: Ur analys: Främst integraler. Ur linjär algebra: Linjära rum, med allt vad det innebär. Ur sannolikhetslära: Beräkningar med stokastiska variabler. Ur signaler och system / linjära system: Fouriertransformer, faltning, LTI-system. Ur signaler, information och kommunikation (eller ur signal, information och bilder): Kanalmodeller, basbandsrepresentation av smalbandiga signaler, entropi-begreppet.

Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block 1
Sannolikhetslära
TAMS14 - 4,0 HP - VT2 block 4
Signaler och system
TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3
Vektoranalys
TATA44 - 4,0 HP - HT1 block 1

Påbyggnadskurser

Detektion och estimering av signaler
TSKS15 - 6,0 HP - HT1 block 2
Flerantennkommunikation
TSKS14 - 6,0 HP - VT2 block 3
Modern kanalkodning, inferens och inlärning
TSKS12 - 6,0 HP - HT1 block 1
Trådlös kommunikation
TSKS13 - 6,0 HP - VT1 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.