Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Alireza Saberkari

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 2

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 108 timmar

SNY har ordet

Kursen ger studenterna praktisk kunskap om systemdesign av radiofrekvenskretsar för trådlös kommunikation. Studenten lär sig systematiska designmetoder för mottagare och sändare som används inom trådlösa kommunikationssystem, så som GSM, WLAN och Bluetooth. Flera aspekter på systemnivå presenteras, vilket kräver grundläggande kunskaper om radioelektronikkretsar.

Innehåll

Grundläggande radiosystemdesign och designavvägningar för olika radioarkitekturer. Analys och design av mottagar- och sändarsystem. Radiokretsar och basbandsproblem. Prestandautvärdering. Projekt- och designarbete med professionella verktyg.

Mål

Kursen ger studenterna praktisk kunskap om systemkonstruktion av radiofrekvenskretsar för trådlös kommunikation. Studenten lär sig systematiska designmetoder för mottagare och sändare som används inom trådlösa kommunikationssystem, så som 3G, 4G, WLAN och Bluetooth. Flera aspekter på systemnivå presenteras, vilket kräver grundläggande kunskaper om radioelektronikkretsar. Målet med kursen är att studenten ska lära sig designprinciper om radiofrekvenssystem för nuvarande radiostandarder och existerande fysikaliska begränsningarna. Efter kursens slut förväntas studenten kunna:

  • analysera ett radiosystem och dess fysikliska lager (PHY) givet specifikationer från olika radiostandarder
  • omsätta ensystemspecifikationen till prestandakrav för radiokretsar för olika arkitekturer
  • verifiera ett radiosystem för önskad prestanda med hjälp av professionella mjukvaruverktyg

 

Examinationsmoment

PRA1 - 4,0 HP
Projektarbete (U, G)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationer (U, G)

Examination

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Organisation

Föreläsningar, laborationer, seminarer och projektuppgift

Litteratur

Böcker

  • Gu, Qizheng, (2005) RF system design of transceivers for wireless communications New York : Springer, c2005
    ISBN: 0387241612,0387241620,9780387241616

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY
Kommunikation
KOM - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Bakgrund inom radioelektronik, integrerade kretsar och kommunikationsteori.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.