Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Hanna Jonasson

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 3

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 32 timmar
Självstudietid: 75 timmar

SNY har ordet

Kursen Anatomi och fysiologi ger en översiktlig insikt i människokroppens uppbyggnad (anatomi) och funktion (fysiologi).

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Medicinsk terminologi. Organismens inre miljö, begreppet homeostas. Människokroppens organsystem: Rörelseapparaten, nervsystemet, sinnesorganen, ämnesomsättningsapparaten, cirkulationssystemet, respirationssystemet, digestionssystemet och urinsystemet. 

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i medicin som behövs för en allmän förståelse av människans anatomi och fysiologi och för studier i medicinsk teknik och medicinsk informationsbehandling. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:

  • Förklara människokroppens anatomi. Studenten ska kunna redogöra för hur kroppens olika delar är sammansatta och de viktiga delarna ska kunna namnges.
  • Förklara människokroppens fysiologi. Studenten ska kunna visa på förståelse för hur kroppens olika delar fungerar enskilt såväl som i ett sammanhang.

Examinationsmoment

UPG1 - 0,5 HP
Seminarier (U, G)
DIT1 - 3,5 HP
Digital salstentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Böcker
Tortora, Gerard J., Derrickson, Bryan, (2017) Tortora's principles of anatomy & physiology [15th edition] Global edition.] 2017
ISBN: 9781119382928,1119382920,9781119400066,1119400066,1119399939

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Påbyggnadskurser

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block 1
Intensivvård och terapeutiska system
TBMT24 - 6,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.