Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Daniel Karlsson

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 3

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G1

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 32 timmar
Självstudietid: 75 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen Anatomi och fysiologi ger en översiktlig insikt i människokroppens uppbyggnad (anatomi) och funktion (fysiologi).

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Medicinsk terminologi. Medicinsk etik. Organismens inre miljö, begreppet homeostas. Människokroppens organsystem: Rörelseapparaten, nervsystemet, sinnesorganen, ämnesomsättningsapparaten, cirkulationssystemet, respirationssystemet, digestionssystemet, utsöndringsorganen, endokrina systemet och reproduktionsorganen.

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i medicin som behövs för en allmän förståelse av människans anatomi och fysiologi och för studier i medicinsk teknik och medicinsk informationsbehandling. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:
  • Förklara människokroppens anatomi. Studenten ska kunna redogöra för hur kroppens olika delar är sammansatta och de viktiga delarna ska kunna namnges.
  • Förklara människokroppens fysiologi. Studenten ska kunna visa på förståelse för hur kroppens olika delar fungerar enskilt såväl som i ett sammanhang.

Examinationsmoment

TEN2 - 3,5 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
UPG1 - 0,5 HP
Seminarier (U,G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Kursen genomförs i form av integrerad organundervisning innehållande anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Litteratur

Tortora G, Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology, Wiley, 14th ed. 2014 ISBN 9781118808436.

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Påbyggnadskurser

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block 1
Intensivvård och terapeutiska system
TBMT24 - 6,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.