Utlysning av Qualcomms stipendiemedel för år 2023

Qualcomm i samarbete med LiU utlyser stipendiemedel för år 2023 om ca 300 000 SEK med avsikt att delas upp på 5-10 stipendier. Del av kriterierna är att du ska vara student på D, IT, MT, U eller Y/Yi och uppnått kandidatnivå. Sök senast 26/11! Länk:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/student-under-studietiden/SitePages/Stipendier.aspx#stipendier-via-fakultet-och-institutioner-1


Senast ändrad: 9 november 2023 13:39 av Cornelia.
Öppnad av 305 användare sedan 25 maj 2022.