Preliminär kallelse Y-sektionens vårmöte 2023

Dagen efter vintermötet är det är dags att börja tänka på läsårets tredje och sista sektionsmöte, vårmötet! På vårmötet väljs en mångd viktiga förtroendeposter in, eventuella motioner diskuteras och årsbudgeten samt arbetsordningen för nästa verksamhetsår skall fastställas! Så skriv in den 2:a april i era kalendrar!

Finns det något i sektionens verksamhet som du tycker borde förändras? Då kan du skriva ner en motion och skicka den till styrelsen@ysektionen.se Skicka in din motion innan motionsstopp, som inträffar den 23/3 2023.

Under mötet kommer även följande förtroendeposter att väljas in:

 • Skattmästare
 • Arbetsmiljöombud (AMO)
 • Revisorer (2st)
 • Revisorsuppleant
 • Näringslivsansvarig
 • Alumniansvarig
 • Intendent
 • Marknadsföringsansvarig
 • Webmaster
 • Pubansvarig
 • Aktivitetsansvarig
 • Yvetteordförande
 • Ordförande för Y-bandet

Notera att du anmäler dig för att få mat, om du vill komma utan att få mat behöver du alltså inte anmäla dig. Anmälningen ingår i pricksystemet. Sista anmälan: mån 27/3 2023, 21:20.

Detta event ingår i pricksystemet. För att läsa mer om Y-sektionens avanmälningssystem se avanmälningspolicyn.

Länk till motionsmall:
https://www.ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/paverka/
Anmälan:
https://ysektionen.se/kalender/633/
Kallelse och andra dokument samt tekniskt info inför mötet:
https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/sektionsmoten/varmote-2023/

Mvh,
Y-sektionens styrelse 22/23

Senast ändrad: 1 mars 2023 16:02 av Adrian.
Öppnad av 122 användare.