SNY informerar

Under föregående verksamhetsår påbörjades ett arbete i Programplanegruppen (PPG) med att identifiera moment som leder till att studenter på Y och Yi tar examen efter mer än fem år - så kallade flaskhalsar i programmet. En undersökning som SNY19/20 genomförde fann att tre kurser sticker ut i den mening att de både har rykten om sig att vara svåra, och även upplevs vara svåra. Under denna vår har Studienämnden tillsammans med PPG arbetat vidare med projektet, och i dialog med examinatorerna för dessa kurser har vi kommit fram till flera åtgärder för att förbättra situationen. En mer detaljerad beskrivning av arbetet och åtgärderna i sig kan läsas i en rapport under Sektionen -> Utskott -> Studienämnden -> Utbildningsbevakning -> 20/21, eller via denna länk.

SNY 20/21 önskar en solig sommar!

Senast ändrad: 21 juni 2021 18:13 av Joel.
Öppnad av 353 användare.