Studie om Beslutsfattande

Syfte
Forskningsprojektet avser undersöka beslutsfattande vid moraliska dilemman och risktagande.

Hur går studien till?
Deltagarna kommer att träffa försöksledaren vid Campus Valla Linköping. Vid besöket får deltagarna fylla i ett antal formulär. Sedan kommer deltagarna att få dricka en dryck som kan komma att innehålla alkohol eller vatten. Därefter kommer deltagarna att utföra några enkla datorbaserade uppgifter. Varje enskilt undersökningstillfälle tar cirka en timme.

Ersättning
Kompensationens storlek beror på deltagarnas beslut i studien. Minsta möjliga ersättning är 100 kr.

Vilka är riskerna? 
De uppgifter som utförs via en dator medför inget tydligt obehag. Om försökspersonen upplever något obehag kan experimentet enkelt avslutas. Deltagarna kommer att erbjudas att övervakas efter att de intagit dryck enligt ovan. Det kan ta upp till 4-5 timmar tills de inte längre är påverkade av substansen. Deltagarna skall ej vara gravida eller amma. 

Försäkring 
Deltagarna i studien är försäkrade genom sjukhusets patientförsäkring i samband med undersökningarna.

Frivillighet
Deltagande i denna undersökning är helt frivilligt. Deltagarna kan avbryta när som helst under studiens gång utan att ange något skäl till detta. 

Plats
Studien utförs på Linköpings Universitet Campus Valla, Hus A, sal Surtsey (https://bit.ly/3aL09AU). 
Om du är intresserad eller vill ha mera information, kontakta: Hanna Karlsson ST-läkare Psykiatri, doktorand CSAN hanna.e.karlsson@liu.se

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN VIA WWW.BESLUTSFATTANDE-STUDIE.SE

Senast ändrad: 3 mars 2020 17:16 av Carl.