Vårmöte den 11 april

Det har äntligen blivit dags för Y-sektionens vårmöte!!

Under vårmötet väljer vi följande förtroendeposter:
- Masterledamot
- Kassör/vice projektledare för LINK
- Revisorer
- Revisorssuppleant
- Näringslivsansvarig
- Alumniansvarig
- Intendent
- Marknadsföringsansvarig
- Internationellt ansvarig
- Webmaster
- Pubansvarig
- Aktivitetsansvarig
- Yvetteordförande
- Projektledare Y-bandet

Finns det något i sektionens verksamhet som du tycker borde förändras?
Då kan du skriva ner en motion och skicka den till styrelsen@ysektionen.se . Skicka in din motion innan motionsstopp, som inträffar den 1 april 2018.
Motionsmall finns på: https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/paverka/

Anmälan till för- och vårmöte görs senast den 7 april 2018 på följande länkar:
Förmöte: https://ysektionen.se/kalender/107/
Vårmöte: https://ysektionen.se/kalender/104/

Den preliminära kallelsen hittas här: https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/sektionsmoteshandlingar/varmote-2018/

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 2017/2018


Senast ändrad: 8 mars 2018 12:23 av Micaéla.