Kursvärderingar på studentportalen

Perioden för kursvärderingar på studentportalen är nu öppen. Kursvärderingarna tar enbart några minuter att göra och det är viktigt att så många som möjligt deltar i dem så att kursvärderingarna blir representativa för vad alla kursdeltagare tyckte om kurserna. Universitetets tillvägagångssätt för att lösa problem bland kurser och program beror i högsta grad av stort deltagande i utvärderingarna för att veta om åtgärder behöver vidtas eller om man redan är på rätt väg. Jag hoppas därför att vi nu kan vända den negativa trenden att färre och färre deltar i utvärderingarna och att intresset för dem ökar.

Väl mött,
/SNY

Senast ändrad: 9 april 2017 21:35 av Mirjam.
Öppnad av 162 användare.