Slutgiltig kallelse Höstmöte 2015

Nu ligger den slutgiltiga kallelsen till Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte uppe på hemsidan. Mötet kommer äga rum den 11/11 2015 klockan 17.15 i C4. De dokument som följer med den slutgiltiga kallelsen är: Slutgiltiga kallelsen med föredragningslista, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning, budgetuppföljning, nomineringar till personval, rapporter och meddelanden, Valberedningens riktlinjer, propositioner, motioner samt andra bilagor. Här finns en länk till den slutgiltiga kallelsen med alla tillhörande dokument: Dokument till Höstmötet 2015

Kravet för att få delta med röst-, yttrande- yrkande- och närvarorätt är att man är medlem i sektionen. Är du inte det så måste du logga in på www.ysektionen.se med ditt liu-id och liu lösenord.

Om du undrar hur det kommer att gå till på mötet så kom till förmötet som äger rum den 9/11 klockan 17.15 i U4 eller maila Y-sektionens styrelse på styret1516@y.lintek.liu.se. Förmötet är ett inofficiellt möte där mötespraxis samt diskussion om motioner tas upp.

Som ni har sett på Y-sektionens facebook ligger dumvästnomineringen uppe. Ni kan nominera folk för en dumhet denna person har begått på länknen nedan. Nomineringsdeadline är klockan 17.15 11/11 2015. Här är anmälan: Nominering dumvästen

För alla typer av frågor gällande höstmötet, kontakta Y-sektionens styrelse på styret1516@y.lintek.liu.se

/Y-sektionens styrelse

Senast ändrad: 6 november 2015 13:38 av Klas.
Etiketter: 15/16 höstmöte