Lunchföreläsning med Cybercom


Vi lever i en värld som förändras i en allt snabbare takt. Teknik och automation ersätter allt fler arbetsuppgifter och medför i vissa fall även nya arbetsuppgifter. Philip Engström kommer och berättar om Innovation Zone, en avdelning på Cybercom som är specialiserade på innovativ teknik. Han kommer ge en inblick i vilka problem vi löser idag och vilka utmaningar som kommer finnas kvar för morgondagens ingenjörer. Vilka karriärsval finns och vad innebär de rent praktiskt.


Det finns ett begränsat antal platser så se till att anmäla er innan platserna tar slut!

Anmälan görs vi via följande länk:
http://simplesignup.se/event/68960


Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag med 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik. Cybercoms huvudsakliga marknad är Norden med etablerade verksamheter i Sverige, Finland och Danmark. Polen, Indien, Dubai och Singapore är internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer.

Koncernen har cirka 1 300 anställda i sju länder.

Senast ändrad: 26 november 2015 17:30 av Denis.