Masterprofiler för MED

Som civilingenjörsstudent inom Medicinsk teknisk finns det tre olika masterprofiler att välja mellan. Dessa utgörs av Medicintekniska material (MAT), Medicintekniska modeller (MOD) och Medicinsk bildanalys och visualisering (BV). Efter att ha läst de kurser som ingår i de tre första åren på utbildningen blir det lättare att veta vilken masterutbildning som passar och vad man vill inrikta sig mot.

Senast ändrad: 19 februari 2019 19:01 av Matilda.