Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Lars Johansson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Maskinteknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 65 timmar

SNY har ordet

Kursen är en fortsättningskurs på TFYA76 och är bara några år gammal. Examinatorn vann Y-sektionens lärarpris 2019.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Newtons rörelselagar. Begreppet inertialsystem. Relativ rörelse i planet. Vinkelhastighet och vinkelacceleration på vektorform. Coriolis ekvation. Partikelmekanik i roterande koordinatsystem. Rörelselagarna för partikelsystem och stel kropp. Beräkning av rörelsemängdsmomentet för stel kropp.
Tröghetstensorn, dess representation i olika koordinatsystem.
Svängningar med flera frihetsgrader. Egenvektorernas tolkning som egenmoder.

Mål

Syftet med kursen är att utvidga och fördjupa studenternas kunskaper i klassisk mekanik genom att studera partikeldynamik relativt roterande koordinatsystem, stelkroppsdynamik och svängningar med flera frihetsgrader. Efter kursen ska den studerande kunna:

 • Självständigt välja koordinatsystem vid analys av dynamikproblem, med förståelse för de effekter som uppstår då roterande koordinatsystem används.
 • Genomföra dynamikberäkningar genom att lösa system av ordinära differentialekvationer på dator.
 • Utnyttja vektoralgebraiska analysmetoder för dynamikproblem, inklusive egenvärdesanalys och koordinattransformationer.

  Examinationsmoment

  LAB1 - 2,0 HP
  Datorberäkningsuppgifter (U, 3, 4, 5)
  TEN1 - 2,0 HP
  Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

  Examination

  På kursen ges ett slutbetyg (U,3,4,5) baserat på en sammanvägning av TEN1 och LAB1 (50/50).

  Organisation

  Föreläsningar, lektioner samt datorövningar. Större vikt än vad som är vanligt i en grundkurs läggs vid datorövningar där studenterna implementerar mekanikmodeller i MATLAB.

  Litteratur

  Kompendier

  • Lars Johansson, Exempelsamling för mekanik Yi
  • Lars Johansson, Föreläsningsanteckningar för mekanik Yi

  Rekommenderade förkunskaper

  Envariabelanalys 1
  TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
  Envariabelanalys 2
  TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
  Flervariabelanalys
  TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
  Linjär algebra
  TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
  Mekanik
  TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
  Vektoranalys
  TATA44 - 4,0 HP - HT1 block 1

  Kommentarer

  Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.