Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

ExaminatorSchemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Maskinteknik

Nivå

G1

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 65 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Kursen är en fortsättningskurs på TFYA76 och är bara några år gammal. Examinatorn vann Y-sektionens lärarpris 2019.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Newtons rörelselagar. Begreppet inertialsystem. Relativ rörelse i planet. Vinkelhastighet och vinkelacceleration på vektorform. Coriolis ekvation. Partikelmekanik i roterande koordinatsystem. Rörelselagarna för partikelsystem och stel kropp. Beräkning av rörelsemängdsmomentet för stel kropp. Tröghetstensorn, dess representation i olika koordinatsystem. Svängningar med flera frihetsgrader. Egenvektorernas tolkning som egenmoder.

Mål

Syftet med kursen är att utvidga och fördjupa studenternas kunskaper i klassisk mekanik genom att studera partikeldynamik relativt roterande koordinatsystem, stelkroppsdynamik och svängningar med flera frihetsgrader. Efter kursen ska den studerande kunna:
  • Självständigt välja koordinatsystem vid analys av dynamikproblem, med förståelse för de effekter som uppstår då roterande koordinatsystem används.
  • Genomföra dynamikberäkningar genom att lösa system av ordinära differentialekvationer på dator.
  • Utnyttja vektoralgebraiska analysmetoder för dynamikproblem, inklusive egenvärdesanalys och koordinattransformationer.

Examinationsmoment

TEN1 - 2,0 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 2,0 HP
Datorberäkningsuppgifter (U,3,4,5)

Examination

På kursen ges ett slutbetyg (U,3,4,5) baserat på en sammanvägning av TEN1 och LAB1 (50/50).

Organisation

Föreläsningar, lektioner samt datorövningar. Större vikt än vad som är vanligt i en grundkurs läggs vid datorövningar där studenterna implementerar mekanikmodeller i MATLAB.

Litteratur

Kompendium från institutionen.

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Vektoranalys
TATA44 - 4,0 HP - HT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.