Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Per Sandström

Schemablock

Halvtermin

VT1: block4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: None timmar
Självstudietid: 107 timmar

Språk

Svenska

SNY har ordet

Kursen repeterar mycket av vågfysiken från gymnasiet, men på ett djupare och mer ingående sätt och ofta med en större matematisk betoning. Ett speciellt sambandsblad med egna handskrivna kommentarer kan tas med till tentamen. Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom svängningsrörelser och vågrörelse, där akustiska tillämpningar utgör en central del. Kursen inleds med en problemlösningsdel inklusive tre så kallade Richardslaborationer. Vid laborationerna kommer ni att öva på experimentell problemlösning genom att på ett forskningsliknande sätt ta fram fysikaliska samband.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Fysikaliskt modelltänkande och experimentell problemlösning. Grundläggande oscillationsfenomen, mekaniska vågor, harmonisk svängningsrörelse, fortskridande vågor, interferens och superposition.

Mål

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om svängningsrörelse och vågrörelse med tillämpningar inom bland annat akustik. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna behandla grundläggande vågfysikproblem relaterade till mekaniska vågor inklusive akustik.
Vidare ska studenten;
  • via experimentell problemlösning kunna ta fram ett fysikaliskt samband
  • kunna mäta akustiska storheter
  • kunna redovisa mätningar, resultat och slutsatser i en skriftlig rapport

Examinationsmoment

TEN1 - 1,5 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer Akustik (U,G)
LAB2 - 1,5 HP
Laborationer Experimentell problemlösning (U,G)

Organisation

Kursen inleds med en introduktion till fysikaliskt modelltänkande och experimentell problemlösning via ett antal föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna i vågfysik avser att ge en grundläggande förståelse av ämnet. Här presenteras de viktigaste teoretiska avsnitten som exemplifieras med ett antal räkneuppgifter. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner. I kursen ingår också laborationer relaterade till akustik. Kursen pågår under vårterminens första läsperiod.

Litteratur

Göran Jönsson, Våglära och optik (kapitel 1-10), 5:e upplagan (ISBN: 9789163389573)
Övrigt material via kursens Lisamrum

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Matematisk grundkurs
TATM79 - 6,0 HP - HT0 block, HT1 block2 | HT0 block, HT1 block3 | HT0 block, HT1 block4

Påbyggnadskurser

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block2
Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block2
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.