SNY informerar

Hej alla studenter, nya som gamla!

Detta kommer bli ett långt inlägg, så gör er redo, luta er tillbaka och ta del av denna bladvändare. Vi kommer här beröra det nya fysikupplägget, omtentor för utgående kurser och programplanen för TMA.

Som ni kanske märkt sker det en del förändringar inom den ganska snara framtiden, något som kan skapa en del frågor och funderingar har vi i SNY förstått. För att reda ut dessa måste vi såklart göra en fin punktlista nedan, där vi förtydligar och ger lite bakgrund om vad som händer på våra olika program. I huvudsak är det två större punkter som kommer att förklaras nedan.

 • Det nya fysikupplägget: Vi tror inte det undgått någon här vid Y-sektionen att vi har haft en del flaskhalsar här på Y som försvårar möjligheten att ta ut examen. Under de senaste åren har detta analyserats och en plan framställdes för hur fysikkurserna på kandidatnivå för Y, Yi och MED ska omstruktureras.

  De nya uppläggen gäller för samtliga studenter som börjat ovanstående program HT22, alltså nu i år. För er nya studenter är kursupplägget i studieinfo uppdaterat för termin 1-3, alltså är termin 4-6 inte uppdaterat ännu. Detta förstår vi skapar förvirring, då man gärna vill se hela händelseförloppet för sina studier. Det finns kursplaner för dessa, se bilder nedan. En liten klausul som samtliga bör ha i åtanke är att dessa upplägg för studieplanerna för de olika programmen är preliminära. Varje år beslutar LiTH om hur studieinfo ska se ut, och därmed kommer vi att behöva vänta tills termin 4-6 publiceras. Vi vill understryka att ändringar kan komma att ske innan de publiceras på studieinfo, speciellt gällande kursernas separata utformning. Dock bör själva placeringen av kurserna ses som relativt spikad.

  För er som går  Y2, Yi2 och MED2, har ni fått den stora äran att läsa klart det “gamla” kursupplägget. Alltså är det upplägget från HT21 som gäller för er. Det innebär att ni blir de sista som kommer att läsa gamla upplägget för bland annat Elektromagnetism, men även de kurser ni läste i vår (Oscillationer och mekaniska vågor och kursen Optik - teori och tillämpning). Ni inte att läsa några av de “nya” fysikkurserna, utan läsa klart det gamla upplägget. Detta gäller samtliga studenter som går sitt 3:e, 4:e, 5:e, 5+:e år vid nämnda program.

  Detta kan för många väcka frågor angående resttentor, speciellt för kurser som ersätts med nya kurser. För den som inte orkar lusläsa kan vi sammanfatta vilka kurser som går för sista gången, och ersätts av nya kurskoder: TFYA81/82, TFYA84, TFYA76, TMME12, TMME04, TFYA13

  Som ni förstår är målet att göra utbildningen bättre, och göra genomströmningen av av studenter bättre på Y-programmet. I och med att många fysikkurser samläses kommer även dessa att påverkas för MED och Yi, därav de förändrade uppläggen för dessa program. Dessa upplägg är noggrant genomtänkta av representanter vid nämnden, och min sammanfattning här ger inte mycket till den stora bakgrund som finns att tillgå. Men förhoppningsvis känner ni er mer införstådda i vad som försiggår, och om inte kan ni kontakta oss i SNY så försöker vi att på bästa möjliga sätt ge en bättre förklaring.

  Såklart finns det även frågor kring omtentor. De kurser som inte kommer att ges längre, se ovan, kommer att följa följande princip. Sista gången kursen ges kommer ordinare + två omtentor att gå, därefter sker fyra stycken extratillfällen. Detta betyder i praktiken att ordinarie tenta + 6 omtentor ges för kursen. Utgångspunkten är att de extratillfällen som ges efter att kursen upphört ges samtidigt som en ersättande kurs om en sådan finns, men programnämnden kan besluta om annan placering.
  Vad händer sen, när kurserna slutat gå och man eventuellt har resttenta kvar i kursen? Därefter hänvisas studenterna till de nya tentorna och vid behov lösa det på individnivå med tillgodoräknande eller ersättning. Dessa regler för hur kurser hanteras finns i ett av LiUs flera styrdokument kring kurser, vilket går att finna på LiUs hemsida. Notera att följande inte är spikat i EF-nämnden, och kan därför komma att ändras.

 • Programplanför TMA: Ni kommer också påverkas i en viss utsträckning av ovanstående omstrukturering. Det kommer inte vara lika märkbart för er som för andra, då ert program utformades med grundtanken att följa delar av det nya fysikupplägget som är relevanta för er att läsa. Ni har haft ett lite annat problem istället, brist på information om era kommande kurser. Detta ska nu vara löst med en preliminär plan för er, som är inlagd i ett programrum, och består av era tre första år på TMA. I och med att ert program är under konstruktion är det en hel del som bestäms i samband med att det ska ske, därav kommer informationen ibland sent till er i jämförelse med etablerade program. Det är dock fortfarande viktigt att ni inte lever i ovisshet, fråga oss hellre en gång för mycket än en gång för lite om ni har funderingar! Ni har en stor möjlighet att påverka de kommande åren, nyttja den, det är även något som EF-nämnden ser otroligt positivt på!
Tack för er uppmärksamhet, om ni har frågor eller funderingar når ni oss lättast via mail på sny@ysektionen.se eller i korridorerna på campus.

Senast ändrad: 20 september 2022 15:23 av Carl.
Öppnad av 471 användare.