Undersökning om koppling mellan personlighet och utbildning

Hej! Vi är två psykologistudenter vid LiU skriver en kandidatuppsats och behöver nu (bland annat) er Y:ares hjälp. (Inte med att lösa något klurigt problem, utan bara svara på frågor om hur du är som person...)

Länk till enkäten: https://forms.gle/yUtBf8Rh5R1WpDvt9  
Enkäten tar runt 5 minuter att genomföra och alla svar är anonyma.

Med vänliga hälsningar
Henric och Emil 


Senast ändrad: 28 november 2021 23:58 av Hugo.