SNY söker klass- och profilreppar

En viktig del av att hålla en bra kvalitet på våra utbildningar är att utvärdera de kurser som vi går. Just nu är det kanske viktigare än någonsin, med hybridläge av undervisning där delar är på distans och delar är på campus.

För 20/21 söker SNY nu klass- och profilreppar till klasserna Y2b, Y3c, MED3 samt till profilerna TDM, PQT, KOM, MEK, SBB, SIS, DAMI, TMT, TMF, MED, BV, MOD, E-hälsa.

Att vara klassrepresentant innebär att man efter varje tentaperiod leder en utvärdering med sin klass eller studentgrupp, utifrån en diskussionsmall. Det sammanställs sedan med ev. övriga klasser eller sektioner och diskuteras sedan med examinatorn och lämnas till LiU. Studenterans utvärderingar får stor påverkan.

Det är kul att vara klassrepresentant! Man får en större inblick i hur universitetet fungerar, man får ofta ha roliga diskussioner med engagerade examinatorer och dessutom räknas man som sektionsaktiv.

Maila ditt intresse till: snykandidat@ysektionen.se för Y2b, Y3c och MED3, samt till snymaster@ysektionen.se för masterprofilerna. Vi hanterar intresseanmälningar löpande när vi får in dem, så skynda, skynda!

Senast ändrad: 10 september 2020 17:19 av Christian.
Öppnad av 265 användare sedan 25 maj 2022.
Etiketter: SNY