Studentundersökningen och kursvärderingar

Studentundersökningen
Mellan 20 mars och 20 april genomför LiU och studentkårerna en stor Studentundersökning, med syfte att ta reda på vad du som student tycker om din studiemiljö.

Undersökningen används av universitetet som underlag vid beslut som rör studenter. Därför är det väldigt viktigt att undersökningen har många deltagare och är representativ. Så ta några minuter och gör den. Den finns på studentportalen, Lisam eller LiU-appen. Mer information hittar du här:

http://www.student.liu.se/studentundersokning?l=sv

Kursvärderingar på studentportalen
Kursvärderingarna på studentportalen är nu öppen! Ta paus några minuter och svara på enkäten. Kursvärderingarna används av kursansvariga för att se vad studenterna tyckte om kursen. Därför är det viktigt att många deltar i den så att svaren blir representativa. Länk till studentportalen ges nedan:

https://www3.student.liu.se/portal/

Senast ändrad: 6 april 2017 17:39 av Jakob.
Öppnad av 275 användare sedan 25 maj 2022.