Erika Ödlund

Erika är 31 år och bor och arbetar sedan fem år i Paris. Företaget hon arbetar på, Imagine Eyes, tillverkar avancerad utrustning för näthinneavbildning, refraktiv diagnostik och synforskning.

Imagine Eyes är bland de första i världen att kommersialisera en näthinnekamera med adaptiv optik vilket gör det till en otroligt spännande arbetsplats.

Hur tyckte du att studietiden var?

- Jag är mycket nöjd med min studietid. Linköping är väldigt bra som studentstad; de allra flesta flyttar dit för studierna och är därför måna om att skapa nya kontakter. Jag fick många vänner under studieåren som jag fortfarande håller kontakten med. Studiemässigt är LiU mycket starka i de ämnen som intresserar mig mest, såsom reglerteknik och medicinsk teknik. Jag förstod nog inte det till fullo medan jag ännu var kvar på LiU, men har i efterhand med lite större insikt i forskningsvärlden insett vilka kunskapsresurser som finns där.

På vilket sätt har utbildningen varit viktig för dig?

- Utbildningen var min språngbräda ut i världen. Jag valde Yi mycket tack vare den internationella prägeln, och jag tycker att min karriär hittills har varit signifikativ för det Yi står för. Bredden i Y,  som givit mig chansen att pröva på flera olika tekniska områden och det internationella i-et som gjort att jag redan har studerat och arbetat i fyra olika länder.


Senast ändrad: 25 november 2015 18:55 av Andreas.