Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Atila Alvandpour

Schemablock

Heltermin

VT1: block 4
VT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 60 timmar
Självstudietid: 260 timmar

SNY har ordet

Detta är en projektkurs i vilken man ska utveckla en applikation med CMOS-teknik på kiselnivå. Med hjälp av mycket kraftfulla CAD-verktyg ska en konstruktion med hög prestanda tas fram. Du lär dig att på ett systematiskt sätt ta fram en konstruktion som kan innehålla 1000-tals transistorer och vars funktion och prestanda noga följs upp genom hela konstruktionsprocessen. Konstruktionsdatabasen skickas för tillverkning till en CMOS-fabrik utomlands som producerar kretsarna exakt enligt din design och din layout. När du kommer tillbaka efter sommaren får du chipet i din hand. Om du planerar att gå uppföljningskursen ”Utvärdering av IC-krets” i femman så har du möjligheten att mäta på chipet.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Mål

Denna kurs syftar till att ge studenterna erfarenhet och kunskap om konstruktion och tillverkning av CMOS VLSI chip. Kursens mål inkluderar:

 1. Djup insikt i fysisk konstruktion av avancerade VLSI chip.
 2. Kunskap och erfarenhet i användandet av professionella CAD verktyg för konstruktion, simulering, layout och verifiering av VLSI chip.
 3. Konstruktion av ett riktigt och fungerande chip från idé via beteendenivåmodellering till detaljerade kretskonstruktioner på transistornivå och slutligen layout och verifiering.
 4. Slutfört projektet på ett industriellt och professionellt sätt, vilket innebär:
  • Organisera en projektgrupp, gör projektplan och fördela arbetsuppgifterna effektivt.
  • Främja lagarbete och aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp.
  • Analysera och strukturera problem.
  • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser, söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper, ta initiativ och finna kreativa lösningar.
  • Dokumentera och följa upp projektet och tidsplanen samt redovisa resultat muntligt och skriftligt.

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY
System-on-chip
SOC - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande elektronik, digitalteknik, halvledarteknik eller åtminstone kunskap om CMOS transistorer, samt grundläggande kunskap i analoga och digital integrerade kretsar.

Påbyggnadskurser

Utvärdering av IC-krets
TSEK11 - 2,0 HP - HT2 block saknas

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.