Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Bo Durbeej

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen ger kunskaper som är fundamentala för förståelsen av hur makroskopiska objekt ("uppfattningsbara" objekt) rör sig och interagerar med varandra under inverkan av krafter. Sådana kunskaper är av helt avgörande betydelse för efterföljande studier av modern fysik. Av denna anledning brukar ibland mekanik kallas den mest ursprungliga grenen av fysik.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kinematik: läge, hastighet, acceleration, vinkelläge, vinkelhastighet, vinkelacceleration, och relativ rörelse.
Grundläggande fysikaliska begrepp: massa, kraft, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, kraftmoment, arbete, kinetisk energi, effekt, konservativ kraft, potentiell energi.
Newton's rörelselagar. Bevarandelagar för rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och energi. Statik och dynamik hos partiklar och partikelsystem. Masscentrum. Total rörelsemängd och totalt rörelsemängdsmoment. Partikelsystems kinetiska energi. Stela kroppars rotation. Tröghetsmoment. Jämvikt, statisk jämvikt. Newton´s gravitationsteori. Elasticitet. Vätskors statik och dynamik.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom mekanik. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • beskriva rörelse kinematiskt
  • lösa problem, förklara fenomen och, utföra beräkningar inom mekanik genom att använda Newton's rörelselagar och bevarandelagar
  • tillämpa teorin för att bestämma statik och dynamik hos partiklar, partikelsystem, stela kroppar och fluider
  • utföra och analysera experiment inom mekanik

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U, G)

Organisation

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Böcker
Young and Freedman, (2016) University Physics with Modern Physics (14th edition) Pearson
ISBN: 9781784474256

Volume 1 (Chaps. 1-20).

Kompendier
Nordling and Österman, Physics Handbook, Studentlitteratur, 2006, ISBN: 9789144044538

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Mekanik, fortsättningskurs
TMME32 - 4,0 HP - VT1 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.