Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Sofi Rehme

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 2

HT2: block 2

HT1: block 2

Huvudområden

Industriell ekonomi

Nivå

G1

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 135 timmar
Självstudietid: 25 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Detta är den ekonomikurs som Y:are i regel väljer att läsa. Den är inte speciellt matematisk utan fokuserar på att lära ut ekonomins språk med många termer och definitioner.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Att starta och driva företag, intressenter. Kostnads- och intäktsbegrepp. Produkt- och investeringskalkylering samt budgetering. Bokföring, redovisning, rapportering och räkenskapsanalys.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en helhetssyn av hur företag fungerar och styrs. Mer specifikt skall deltagaren efter genomgången kurs kunna:
  • Beskriva och förklara vad som krävs för att starta och driva ett företag.
  • Beskriva, förklara och tillämpa produkt- och investeringskalkylering.
  • Beskriva, förklara och tillämpa budgetprocessen.
  • Beskriva och förklara grunderna i redovisning.
  • Beskriva och förklara samt tillämpa en räkenskapsanalys.
  • Kommunicera företagsekonomisk information och relaterade analyser.

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,0 HP
Datorlaborationer (U,G)
PRA1 - 2,0 HP
Obligatorisk projektuppgift som löses och redovisas i grupp (U,G)

Organisation

Föreläsningarna ger grundläggande förståelse kring kursens olika delar, vilka sedan analyseras på djupet under seminarier och laborationer. I kursen ingår även Case där studenten får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i verklighetsbaserat Case.
Kursen, ges tre gånger under 2015; Vt2, Ht1 och Ht2.

Litteratur

Holmström, N.: Företagsekonomi – från begrepp till beslut, Bonnier utbildning, senaste utgåvan, eller liknande bok

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys, linjär algebra.

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.