Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Peter Basarab-Horwath

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 46 timmar
Självstudietid: 61 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Kursen behandlar analys av vektorfält i tre dimensioner. Den behandlar produkter mellan vektorer, olika koordinatsystem och integraler och derivator av vektorvärda och skalära funktioner. Kursen innehåller många nya begrepp som i början kan kännas främmande, men efter ett tag inser man att kursen egentligen är väldigt konkret eftersom man alltid rör sig i två eller tre dimensioner och de flesta begreppen och satserna har begripliga fysikaliska tolkningar. Kursen är mycket viktig att kunna bra och innehåller bra förkunskaper till kurserna i elektromagnetism.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Variabla vektorer och vektorfält. Sfäriska och cylindriska koordinatsystem. Begreppen potential, gradient, divergens och rotation. Kurv- och flödesintegraler. Integralformler: Greens, Stokes och Gauss satser.

Mål

Kursen avser att ge studenterna förtrogenhet med den grundläggande vektoranalys som används inom tekniska ämnen såsom ellära, mekanik och strömningslära. Efter kursen skall studenterna kunna
  • bestämma potential till ett vektorfält
  • beräkna kurv- och flödesintegraler, såväl med som utan användning av integralformler
  • använda sfäriska och cylindriska koordinatsystem i beräkningar

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Litteratur

Kompendium i vektoranalys, K. Daho
Exempelsamling i vektoranalys, M. Nikoltjeva-Hedberg, utgiven av MAI.

Rekommenderade förkunskaper

Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.