Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Kent Palmkvist

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 42 timmar
Självstudietid: 278 timmar

SNY har ordet

Kursen ska både utveckla studentens förmåga att lösa komplexa konstruktionsproblem med hjälp av en välstrukturerad konstruktionsmetod, som medför att kraven på slutprodukten uppfylls, och fördjupa kunskapen inom både elektronik och applikationsområdet. Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Kursen täcker alla viktiga moment i konstruktionen av ett kommunikationssystem baserat på multipla bärvågor. Typiska projektuppgifter består i att implementera signalbehandlingen i basbandet hos någon aktuell telekomstandard som bygger på OFDM.

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Att lösa komplexa konstruktionsproblem med hjälp av en välstrukturerad konstruktionsmetod
 • Att fördjupa kunskapen i inom både elektronik och applikationsområdet.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i systemkonstruktion.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY
System-on-chip
SOC - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Konstruktion av Digitala System eller liknande, Signaler och System, kunskaper i projektmodellen LIPS.

Ingenjörsprojekt
TFYY51 - 6,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 3
Konstruktion av digitala system
TSTE12 - 6,0 HP - HT1 block 3
Signaler och system
TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.