Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Kent Palmkvist

Schemablock

Halvtermin

HT2: block1

Huvudområden

Elektroteknik
Datateknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 44 timmar
Självstudietid: 116 timmar

SNY har ordet

I den här kursen får du lära dig att bygga ett helt datorsystem för en bestämd uppgift, nämligen JPEG- komprimering av en bild. För att öka systemets prestanda designas en accelerator, en styrenhet för DMA-överföring och speciella instruktioner för processorn. Datorsystemet provkörs i en FPGA med operativsystemet Linux. Mjukvara programmeras i C och hårdvara i SystemVerilog. Examinationen består av miniprojekt.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Större SystemVerilog block (IP block) hanteras som komponenter i konstruktionen. Olika typer av processorer, bussar, minnen, I/O enheter mm. optimeras för applikationen. Allt konstrueras in på ett chip tillsammans med mjukvara och egen SystemVerilog-kod. Chipet integreras med nödvändig yttre hårdvara såsom kraftelektronik, displayer, kameror etc. för att få en komplett elektronikenhet. Kompilering av operativsystem (Linux) och applikationsprogramvara. Simulering. Implementering i FPGA.

Mål

Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller konstruktion av ett avancerat applikationsspecifikt datorsystem på ett chip, varvid hänsyn ska tas till prestanda, responstid, testbarhet, kostnad, samverkan mellan hård- och mjukvara, mm. Efter avslutad kurs ska teknologen kunna:

  • Integrera en dator av IP-block för att lösa ett specifikt problem
  • Konstruera och integrera egna acceleratorer
  • Modifiera datorns instruktionsrepertoar för uppsnabbning
  • Utföra prestandamätningar med egendesignade IP-block
  • Skriva applikationsprogramvara och drivrutiner i C/asm
  • Implementera konstruktionen på en FPGA

Examinationsmoment

PRA1 - 6,0 HP
Miniprojekt (U, G)

Examination

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och laborationer i form av miniprojekt. Under serien av miniprojekt konstrueras och testas delblock i ett komplett inbyggt system, som dokumenteras i en skriven rapport.

Litteratur

Books
Other

Fastställs senare.

Relaterade profiler

Elektronik
ELE - ISY
System-on-chip
SOC - ISY

Rekommenderade förkunskaper

Digitalteknik, Datorteknik och Digital konstruktion.

Datorteknik Y
TSEA28 - 6,0 HP - VT1 block1, VT2 block3
Digitalteknik
TSEA51 - 4,0 HP - HT1 block2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.