Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Edwin Jager

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik
Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 80 timmar
Självstudietid: 80 timmar

SNY har ordet

Introduktion till biosensorteknik ämnar ge grundläggande kunskap om biosensorer och deras arbetssätt, derasutformning, deras tillverkning och deras framtid.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 

 • Introduktion till biosensorer,
 • Igenkännande bioelement,
 • Principer för givare,
 • Ytfunktionalisering i biosensorer,
 • Ytplasmonresonans biosensorer (BiaCore),
 • Enzymatiska biosensorer (glukossensorer),
 • Biosensorer baserade på antikroppar,
 • Biosensorer baserade på DNA,
 • Arbetsprinciper för mikrosystem och deras tillämpning inom biosensorteknologi,
 • Analytiska parametrar för utvärdering av biosensorer,

   

Mål

Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till biosensorteknik inkluderande:

 • Arbetsprinciper för biosensorer,
 • Klassifikation av biosensorer,
 • Avändning av biologiska makromolekyler som ingenkännande element,
 • Beskrivning av hur ingenjörskunskap och biologi kan användas för att utföra en diagnos.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Beskriva arbetsprinciper för biosensorer,
 • Förklara egenskaper och mekanismer i en biointeraktion,
 • Beskriva och förklara de huvudsakliga tekniker som används inom biosensorteknologi,
 • Utvärdera en sensor baserad på standardkriterier och hur anpassand den är för en given tillämpning.

Examinationsmoment

LAB2 - 1,0 HP
Laborationer och rapporter (U, G)
TEN2 - 3,5 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
UPG3 - 1,5 HP
Gruppövning (U, G)

Examination

Betyg på hel kurs, kommer att baseras på den skriftliga tentamen, grupparbetet, och laborationsrapporter. Då alla moment är godkända blir totalbetyget för kursen betyget för tentamen.

Organisation

I kursen innehåller föreläsningar, lektioner, laborationer och grupparbeten med avslutande seminarium. Laborationer och demonstrationer kommer hållas på IFM. Studenter ska i anslutning till varje laboration/demonstration skriva en rapport eller besvara en dugga.

Grupparbete
Studenterna kommer att delas in i grupper, där varje grupp kommer att tilldelas en forskningsartikel som ska studeras. Varje grupp ska presentatera denna artikeln inför klassen vid seminariet.
Varje gruppmedlem ska även skriva en individuell uppsats för att visa sina kunskaper om den tilldelade artikeln och sätta det i samband med kursensinnehållet.

Litteratur

Böcker

 • Brian R. Eggins, (2002) Chemical sensors and biosensors Wiley
 • Cooper, Jonathan M.; Cass, Anthony E. G., (2004) Biosensors. The Practical Approach Series Volume 268
 • Gennady Evtugyn, (2014) Biosensors: Essentials Springer
  ISBN: 977-3-642-40240-1
 • Robert S. Marks, Christopher R. Lowe, David C. Cullen, Howard H. Weetall, Isao Karube, (2007) Handbook of Biosensors and Biochips e-book Wiley

Webbsidor

Övrigt

 • Lecture notes - pdf copies of power point slides and other material handed out by the respective lecturer

Rekommenderade förkunskaper

Biokemi och cellbiologi
TBME03 - 6,0 HP - HT2 block 2
Material för medicinsk teknik
TFYA63 - 8,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.