Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Edwin Jager

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik
Medicinsk teknik

Nivå

G2

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 80 timmar
Självstudietid: 80 timmar

Språk

Engelska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

Introduktion till biosensorteknik ämnar ge grundläggande kunskap om biosensorer och deras arbetssätt, derasutformning, deras tillverkning och deras framtid.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Introduktion till biosensorer,
 • Igenkännande bioelement,
 • Principer för givare,
 • Ytfunktionalisering i biosensorer,
 • Ytplasmonresonans biosensorer (BiaCore),
 • Enzymatiska biosensorer (glukossensorer),
 • Biosensorer baserade på antikroppar,
 • Biosensorer baserade på DNA,
 • Nanomaterial i biosensing,
 • Arbetsprinciper för mikrosystem och deras tillämpning inom biosensororteknologi,
 • Analytiska parametrar för utvärdering av biosensorer,

  Mål

  Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till biosensorteknik inkluderande:
  • Arbetsprinciper för biosensorer,
  • Klassifikation av biosensorer,
  • Avändning av biologiska makromolekyler som ingenkännande element,
  • Beskrivning av hur ingenjörskunskap och biologi kan användas för att utföra en diagnos.
   Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
   • Beskriva arbetsprinciper för biosensorer,
   • Förklara egenskaper och mekanismer i en biointeraktion,
   • Beskriva och förklara de huvudsakliga tekniker som används inom biosensorteknologi,
   • Utvärdera en sensor baserad på standardkriterier och hur anpassand den är för en given tillämpning.

  Examinationsmoment

  TEN1 - 2,5 HP
  Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
  LAB1 - 1,0 HP
  Laborationer och rapporter (U,G)
  UPG1 - 2,5 HP
  Gruppövning (U,G)

  Examination

  Då alla moment är godkända blir totalbetyget för kursen betyget för tentamen.

  Organisation

  I kursen innehåller handledning, seminarer, föreläsningar, grupparbeten och laborationer.
  Laborationer och demonstrationer kommer hållas på IFM: studenter ska anslutning varje laboration/demonstration, skriva en rapport eller besvara en dugga.
  Studenterna kommer att delas in i grupper, där varje grupp kommer att tilldelas en forskningsartikel. Varje grupp ska förbereda en presentation som ska hållas inför klassen. Varje gruppmedlem ska även förbereda en individuell uppsats för att visa sina kunskaper om den tilldelade artikeln.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar, artiklar och senare bestämt litteratur
  Handbook of Biosensors and Biochips; Robert S. Marks, Christopher R. Lowe, David C. Cullen, Howard H. Weetall, Isao Karube, (2007) Wiley (e-book).
  Chemical sensors and biosensors; Brian R. Eggins (2002) Wiley (tillgänglig i biblioteket).
  Biosensors. The Practical Approach Series, Cooper, Jonathan M.; Cass, Anthony E. G. (2004), Volume 268 (tillgänglig i biblioteket).


  Rekommenderade förkunskaper

  Biokemi och cellbiologi
  TBME03 - 6,0 HP - HT2 block 2
  Material för medicinsk teknik
  TFYA63 - 8,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 3

  Kommentarer

  Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.