Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Padraig D´arcy

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 2

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Biokemi och cellbiologi ska ge möjligheten att studera organismers minsta delar och processer sett ur ett ingenjörsperspektiv. Kursen ges på engelska. MED läser kursen i årskurs 2.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Cellens byggstenar, energiomsättning, bildning av nya produkter, genreglering, celldelning, system för reparation vid cellskador, celldöd och påverkan på den omkringliggande vävnaden, cellrörelse och adhesion, samspel mellan celler och biomaterial. Stor vikt läggs på cellens signalering, vilket styr cellens funktioner.

Mål

Kursen skall ge studenten en möjlighet att inhämta grundläggande kunskap om biokemi och cellbiologi sett ur ett ingenjörsperspektiv. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:

  • beskriva den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion.
  • redogöra för samspel och kommunikation mellan celler och deras omgivning.
  • ge exempel på hur celler kan påverkas av för kroppen främmande material.
  • beskriva hur celler kan reglera sitt genuttryck och därmed sina funktioner.
  • redogöra för hur skadade och sjuka celler tas om hand i kroppen.
  • beskriva och tillämpa några av de vanligaste tekniker som används för att studera och söka information om cellers funktion.

 

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig examination (U, 3, 4, 5)
UPG1 - 1,0 HP
Inlämningsuppgift (U, G)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U, G)

Organisation

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier samt laborationer och experimentellt arbete.

Litteratur

Böcker

  • Alberts et al, (2009) Essential Cell Biology 4th Edition Academic Internet Publishers
    ISBN: ISBN 9780815341307

Relaterade profiler

Medicinsk teknik
MED - IMT

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i biologi och kemi på gymnasienivå.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.